Kako stanje v Ukrajini in Rusiji vpliva na Krkino poslovanje

Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto.

Iz novomeške Krke so danes javnosti posredovali podatke o nerevidiranih izkazih poslovanja v letu 2021, ki je bilo za skupino izredno uspešno. Ustvarili so 1,56 milijarde prihodkov in dosegli 308 milijonov evrov dobička. V skupini je bilo skupno 11.711 zaposlenih, od tega 5.273 v tujini.

Poročilu o poslovanju pa so v Krki dodali še v javnosti težko pričakovane podatke o vplivu ruskega napada na Ukrajino.

Krka poslovne aktivnosti v Ukrajini in Ruski federaciji (Rusiji) izvaja prek treh odvisnih družb in obvladujoče družbe Krka iz Novega mesta.

Sedež odvisne družbe TOV Krka Ukrajina, ki se ukvarja samo s trženjem in nima proizvodnih aktivnosti, je v Kijevu.

Sedež družbe OOO Krka-Rus, ki se ukvarja s proizvodnjo zdravil, je v mestu Istra v bližini Moskve, glavni prostori marketinško-prodajne družbe OOO Krka Farma so v Moskvi.

V Rusiji, ki je Krkin največji posamični trg, so v letu 2021 ustvarili prodajo v višini 333 milijonov evrov, to je dobro petino (21,3 %) celotne prodaje skupine Krka in jih uvršča na drugo mesto med generičnimi proizvajalci farmacevtskih izdelkov na tem trgu.

V Ukrajini, ki je bila v letu 2021 Krkin tretji največji trg, so lani prodali za 96 milijonov evrov farmacevtskih izdelkov ali 6,2 % celotne prodaje skupine.

Ukrajina za Krko ni problematična

Iz Krke so sporočili, da v Ukrajini zagotavljajo vse potrebno, da bi ohranili zdravje in varnost zaposlenih. V Ukrajino so bila v začetku marca dobavljena zdravila v vrednosti 100.000 evrov, ki smo jih donirali v humanitarne namene. Odpreme farmacevtskih izdelkov potekajo v skladu s pričakovanji in glede na razmere.

Do ukrajinskih kupcev imajo odprtih za 40 milijonov evrov terjatev. Komercialna tveganja terjatev so zavarovana pri kreditni zavarovalnici.

Valutnim tveganjem v Ukrajini neposredno niso izpostavljeni, ker prodajajo v evrih. Ocenjujejo, da Krkinih izdelkov pri distributerjih in v lekarnah zadostuje za nekaj mesecev.

Ocenjena prodaja za prvo četrtletje 2022 znaša 25,9 milijona evrov, medtem ko so lani v prvem četrtletju prodali za 22 milijonov evrov izdelkov.

Rusija: Aktivnosti dokaj nemoteno

V Rusiji vse aktivnosti potekajo dokaj nemoteno. To velja za registracije izdelkov, proizvodnjo, marketinško-promocijske aktivnosti, prodajo, distribucijo in plačila. Transport traja dlje, zato so angažirali dodatna prevozna sredstva. Povpraševanje po zdravilih je primerno. Vzpostavili so dodatne kontrole terjatev, pozorno spremljajo likvidnost poslovnih partnerjev in bodo ob nepojasnjenih zamudah plačil takoj prilagodili aktivnosti.

Tudi proizvodnja zdravil v odvisni družbi Krka-Rus teče nemoteno. Tam proizvedejo več kot 75 % vseh izdelkov, ki jih prodajo na ruskem trgu.

V skladu z načrtom neprekinjenega poslovanja so takoj začeli izvajati potrebne aktivnosti, da bodo tudi v prihodnje zagotovili nemoteno proizvodnjo. Varnostne zaloge surovin in ključnih materialov v Ruski federaciji zadostujejo za nekajmesečno proizvodnjo izdelkov in jih še povečujemo.

Krka ima v Rusiji različne oblike stvarnega premoženja – poslovne in proizvodne prostore ter opremo, vozila, vhodne zaloge in zaloge končnih izdelkov ter ostalo. Za vse imajo sklenjena premoženjska in odgovornostna zavarovanja. Izdelke prodajajo v lokalni valuti, zato so izpostavljeni valutnemu tveganju, kar se ob sedanji depreciaciji rublja kaže v negativnih tečajnih razlikah in negativno vpliva na finančni izid.

Vrednost terjatev do ruskih kupcev znaša okoli 14 milijard rubljev. Vse terjatve do kupcev so zavarovane pri kreditni zavarovalnici.

Ocenjena prodaja za prvo četrtletje 2022 znaša 79,9 milijona evrov, lani pa so v Ruski federaciji v prvem četrtletju prodali za 79,4 milijona evrov izdelkov.

Ruski rubelj ima pomemben delež v valutni strukturi transakcij in tudi sredstev skupine Krka.

Velik del pozicije v rubljih nevtraliziramo z obveznostmi v tej valuti, v kateri izplačujejo plače in dajatve ruskih sodelavcev, energijo, pakirni material ter del posrednih in ostalih stroškov. Preostalo izpostavljenost v rubljih deloma zavarujejo z izvedenimi finančnimi instrumenti, in sicer do 50-odstotne neto izpostavljenosti, s čimer izboljšujejo rezultat v primeru depreciacije rublja. Zavarovanje tečaja rublja od aprila dalje zaenkrat ni mogoče.

Ključna kratkoročna tveganja predstavljajo sedanje razmere v Ukrajini, ekonomske sankcije, volatilnost in depreciacija ruskega rublja ter kreditno tveganje. Zdravila niso zajeta v sankcije, kar velja tako za sankcije proti Ruski federaciji kot za ruske sankcije pri uvozu blaga.

V Krki ocenjujemo, da ostali trgi in prodajne regije ne bodo utrpele neposrednih posledic zaradi nastalih razmer, posreden vpliv na ostale trge regije Vzhodna Evropa pa bo odvisen od trajanja sedanjega stanja v Ukrajini in Ruski federaciji.

Krka je na trgih Vzhodne Evrope prisotna že več kot 50 let. V teh letih je bila izpostavljena več izzivom, ki so na njeno poslovanje vplivali prek devalvacije lokalnih valut in zmanjšanja povpraševanja, vendar je po vsaki takšni situaciji svoj tržni položaj na dolgi rok okrepila.

Krkino robustno poslovanje temelji na sistemu vertikalne integracije, kar jim zagotavlja dobro odpornost proti eksternim šokom ter odzivnost na hitro spreminjajoče se tržne razmere.

A. L.