Kako podjetni so bili lani v Žužemberku? Kdo so največji?

Vir: pixabay.com

V občini Žužemberk je bilo lani 166 podjetij, samostojnih podjetnikov in drugih gospodarskih enot, pri katerih je bilo skupno 539 zaposlenih. Ustvarili so za 44,5 milijona evrov celotnega prihodka. Kot celota so poslovali z dobičkom v višini 2,8 milijona evrov.

V občini ni nobenega velikega podjetja. Srednje velika podjetja, merjeno skladno z računovodskimi standardi, pa sta dva: KEKO – Oprema in KEKO – Varicon. Sledi več majhnih podjetij in še več mikro enot. Večina podjetij je v zasebni lasti. Tuji kapital je treh podjetjih, ki pa lani niso imeli večjih prihodkov niti zaposlenih.

Mešano lastništvo je bilo (včasih) v podjetju KEKO, d. d., ki je v stečaju. V občini tudi ni nobene zadruge.

Podjetja

V občini Žužemberk je v letu 2016 delovalo 54 podjetij, v katerih je bilo 480 zaposlenih. Skupno so ustvarili za 36,5 milijona evrov celotnih prihodkov, od tega 16,1 milijona z izvozom. Nadalje jih je 35 poslovalo s čistim dobičkom, 16 pa z izgubo, od tega je bilo 9 takšnih, ki so izgubo imeli že na substanci (s prihodki niso pokrili niti materialnih stroškov in amortizacije). Ta podjetja so kritična. Skupno pa so podjetja poslovala z dobičkom v višini 2,26 milijona evrov kar je bilo za 789 tisoč evrov oziroma 53 % več kot lani.

Samostojni podjetniki

Ob tem so imeli še 112 samostojnih podjetnikov, pri katerih je bilo 59 zaposlenih. Ustvarili so za 8 milijonov evrov prihodkov. Z izgubo na substanci jih je poslovalo 24, poslovanje teh je kritično. Skupno pa so imeli za 548 tisoč evrov dobička (podjetnikovega dohodka, kar je v bistvu njihova plača). To je bilo za 120 tisoč evrov več kot v letu 2015.

V nadaljevanju objavljamo seznam podjetij, kjer smo ta razvrstili po velikosti glede na lani doseženi celotni prihodek. Iz seznama 29 največjih glede na prihodek je razvidno, da sta le dve podjetji od teh poslovali z izgubo. Zneski so v evrih.

Zap. št. Podjetje Celotni prihodek Dobiček Št. zap.
1. KEKO – Varicon, d. o. o., Žužemberk 6,574.810 341.203 127
2. KEKO – Oprema, d. o. o. Žužemberk 6,224.494 614.184  54
3. STELEM, d. o. o., Žužemberk 2,491.077 540.282  39
4. I-LES Iskra, d. o. o., Gornji Ajdovec 1,991.079 115.551  38
5. LUNCAPLAST, d. o. o., Žvirče 1,645.121   52.208  13
6. FS, d. o. o., Žužemberk 1,484.963 193.469  22
7. MOHORČIČ Transport, d. o. o. Zalisec 1,365.346 -15.977  10
8. ARCANA, d. o. o., Trebča vas 1,276.719    1.640   3
9. SK, d. o. o. Pleš, Hinje 1,160.948  16.009   24
10. KEKON d. o. o., Žužemberk 1,099.765  -7.790  20
11. Jože Koren, s. p., Stranska vas 1,054.231  23.436   6
12. Šinkovec Transport, d. o. o., Šmihel 1,078.001  58.618   3
13. SKK,d. o. o., Hrib pri Hinjah   967.441    6.627  13
14. PIKL, d. o. o., Pleš   907.559   46.001   8
15. KA-MM, d. o. o., Mali Lipovec   701.060   62.707  10
16. Setničar, d. o. o., Prapreče   670.928   11.554  14
17. EUROLES Fabjan, d. o. o., Pleš   612.817    9.078   4
18. NAPROFARM, d. o. o., Žužemberk   609.478   29.085   1
19. KGN, d. o. o., Dvor   595.369   62.848   5
20. SLAP Žužemberk, d. o. o.   527.215     1.765   3
21. JAKLES Dvor, d.o.o., Dvor   502.310   22.969   7
22. Franc Turk, s. p.   493.290   10.062   4
23. GOSTGRAD, d. o. o., Žužemberk   473.968   14.102   8
24. KGN Jože Novinc, s. p., Prapreče   464.246   35.341   3
25. BRALEC Bradač Boštjan, s. p. Dvor   415.003   42.323   0
26. GPGM Simon Šercelj s. p., Žužemberk   390.531   16.852   4
27. TRANSPORT Prušek Dušan Prušek, s. p., Drašča vas   286.233     7.775   2
28. RERA, d. o. o., Dvor   275.023       864   3
29. Družinska medicina ŽAGAR, d. o. o., Žužemberk   224.020   35.265   3

Preostala podjetja so imela prihodek nižji od 200.000 evrov, zato jih nismo več uvrščali na seznam. Število zaposlenih je vzeto iz bilanc stanja in je izračunano na podlagi opravljenih delovnih ur, zato ni nujno, da je to enako številu ob koncu leta 2016.

Viri: Ajpes, Gvin.com (podjetje Bisnode)