Kako so otroški vrtec gradili v Ribnici?

Vrtec Ribnica (foto: Grafit doo)

V Ribnici so spomladi porušili montažni del 40 let starega vrtca. Ko gledamo fotografijo tega pred rušitvijo je skoraj tako, kot bi gledali obstoječi vrtec v črnomaljski Loki, ki je še “kako živ” in nič ne kaže, da bi kmalu prišlo do “zamenjave”. Vendar pa v Ribnici otrok niso namestili v kontejnerje. Ne, prej so jim zgradili nov, sodoben vrtec v vrednosti 7,55 milijona evrov, pri čemer je bilo 3,52 milijona evrov nepovratnih evropskih sredstev, 1,55 milijona evrov pa še ugodnega posojila od Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja.

Nadalje so našli celo pokrovitelje, donatorje, ki so finančno pomagali pri izgradnji ter zgradili novi, sodoben vrtec z 20 oddelki in vsemi potrebnimi pritiklinami.

Od začetka do konca je trajalo 5 let. Ribnica ima dobrih 9000 prebivalcev in so to zmogli.

Gradili so v dveh fazah

Podobno kot v Šentjerneju so tudi v Ribnici vrtec gradili v dveh fazah. Le s tem, da so vse skupaj začeli že pred petimi leti, temeljni kamen so položili 6. julija 2012. Takrat so zapisali, da je obstoječi montažni vrtec dotrajan, nefunkcionalen in utesnjen, tehnološko zastarel ter neusklajen s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Poleg tega so dotrajane obstoječe stavbe predstavljale tudi potencialno nevarnost za zdravje in življenje otrok. Opozarjali so na problematičnost nekaterih higiensko tehničnih pogojev, predvsem v dotrajanem montažnem delu, dotrajane in zastarele so bile tudi instalacije ter vgrajena sanitarna oprema. Zato so se odločili, da je edina smotrna rešitev v rušenju obstoječega montažnega dela vrtca ter nadomestitev z novim objektom. Z novim vrtcem so nato povečali tudi kapacitete vrtca.

Od začetka do konca: 5 let

Podlaga za investicijski projekt je bila natečajna naloga leta 2009, izbrana na podlagi javnega natečaja, ki je bil odprt in anonimen. Gradbeno dovoljenje so nato pridobili aprila 2010, temeljni kamen je bil položen junija 2012, izgradnja pa zaključena v avgusta 2014, ko so pridobili tudi uporabno dovoljenje.

Vrtec z 20 oddelki za 7,55 milijona evrov

Gradnja Vrtca Ribnica I. faza je zajemala izgradnjo upravno gospodarskega objekta in objekta za otroke, skupno 2.597,17 m² notranjih uporabnih površin. Poleg igralnic in spremljajočih prostorov za 10 oddelkov je tudi kuhinja in vsa ostala infrastruktura, vezana na število otrok in temu potrebnega osebja. V sklopu I. faze je bila izvedena tudi zunanja ureditev, ki jo predstavlja igrišče (krajinska ureditev, oprema), dostopi, dovozi, parkirišča in druge manipulacijske površine. Končana je bila v letu 2013. Druga faza, v kateri so zgradili še 10 oddelkov, je bila zaključena avgusta 2014. S tem je bila izgradnja celotnega vrtca tudi funkcionalno zaključena.

Vrednost investicije in finančno pokritje

Vrednost investicije (20 oddelkov za 180 predšolskih otrok)
Sofinanciranje (Evropski sklad za regionalni razvoj):
Posojilo (Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja):
7.553.551,56 EUR
3.522.552,68 EUR
1.515.000,00 EUR

Opomba: V vrednosti investicije je upoštevan tudi davek na dodano vrednost.

Kdo so bili sponzorji, pokrovitelji projekta Vrtec Ribnica?

Različna podjetja, in sicer 3 ribniška podjetja: T.H.E., d. o. o., Sanivita, d. o. o in Zasnova-gradbeni biro, Lovšin Tone, s. p. Poleg tega sta med pomembnimi sponzorji navedeni še podjetji JHP projektne rešitve, d. o. o., iz Domžal in Prevozništvo Iztok Pucer, s. p., iz Ribnice.

Več podatkov je dostopnih tukaj: izgradnja+vrtca

Porušili montažni del 40 let starega vrtca

40 let star montažni vrtec v Ribnici so letos porušili.
Montažni del starega (Marlesovega) vrtca so letos porušili, igrišče za otroke je ostalo.

V začetku maja smo poročali, da je občina Ribnica stari montažni vrtec porušila. Gradbeno dovoljenje za rušenje so prejeli lani, nato so potekale priprave za izvedbo del. Še vedno pa ostaja zidani del starega vrtca, ki ga niso porušili, v njem pa je glede na občinske podatke, kakor smo to poročali maja, predvideno izvajanje dejavnosti varstveno-delovnega centra. Igrišče za otroke je ostalo, na mestu porušenega dela stavbe pa bo mesto pridobilo nova parkirna mesta, smo poročali.

Župan Ribnice je Jože Levstek.

Iz primera Ribnica je razvidno, da je od izbire natečajnega projekta (v letu 2009), pridobitve gradbenega dovoljenja (v letu 2010) do izgradnje in vselitve otrok v vrtec (leto 2014) preteklo 5 let. Za izgradnjo so pridobili 46,63 % evropskih sredstev in še 30 % ugodnega posojila, poleg pa še sredstva donatorjev. Postavili so energetsko učinkovit in varčen objekt, priključen tudi na daljinsko ogrevanje na biomaso. Fotografije tudi kažejo, da gre za izredno lep vrtec, gradil ga je Riko (podobno kot zdaj v Šentjerneju).

Vrtec_Ribnica_Arhi-tura_Riko_2013

J. M.