Kako obdavčeno je dijaško ali študentsko delo in kakšne so urne postavke?

Dijaško ali študentsko delo je v Slovenijo obdavčeno s 67 % davkov in prispevkov, od tega dijak ali študent plača 15,50 % prispevkov v sklad za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ostalo plača delodajalec. Z včerajšnjim dnem se je zvišala minimalna urna postavka za tovrstno delo, vendar le za 0,12 evra. Objavljamo tudi podatke o povprečnih plačilih za opravljeno posamezno vrsto delo, po regijah.

Od 1. aprila velja nova odredba, po kateri se je minimalna urna postavka za dijaško ali študentsko delo, opravljeno prek študentske napotnice, povečala za 0,12 evra oziroma za 2,6 %. Doslej je bila minimalna bruto urna postavka 4,61 evra, po novem je 4,73 evra.

To pomeni, če bi dijak ali študent delal polnih 8 ur in vse delovne dni v mesecu bi za vse dni skupno moral prejeti najmanj 756,80 evra bruto ali 37,84 evra dnevno. Do zdaj je bilo to 737,60 evra bruto mesečno ali 36,88 evra dnevno.

Podatki so v bruto zneskih, saj se tudi za dijaško in študentsko delo plačujejo davki in prispevki. Od 756,80 evra bruto vsak posameznik plača še 15,50 % za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar pomeni 117,30 evra.

Neto znesek, ki ga bo prejel študent, bo: 639,50 evra.

Izračun je naslednji:

 • Izplačilo dijaku ali  študentu:              639,50 evra
 • Bruto znesek po napotnici:                 756,80 evra
 • Znesek računa:                               1.068,32 evra

Izračun davkov in prispevkov glede na plačnika:

 • Dijak ali študent plača:                     117,30 evra prispevka za ZPIZ.
 • Podjetje dodatno plača:                    311,52 evra davkov in prispevkov.

Dijaško ali študentsko delo je v Sloveniji obdavčeno s 67 % davkov in prispevkov. Delodajalec plača 1.068,32 evra, dijak ali študent prejme 639,50 evra neto.

Prispevki, ki jih delodajalec plačuje za delo dijaka ali študenta, so naslednji:

 • 16 % koncesijska dajatev: od tega 8,40 % za proračunski sklad ministrstva, 3,80 % za Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS) in 3,80 % za posrednike);
 • 2,0 % dodatna koncesijska dajatev;
 • 0,53 % prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicno bolezen;
 • 8,85 % prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
 • 6,36 % prispevek za zdravstveno zavarovanje in
 • 22 % davek na dodano vrednost.

Kakšne so povprečne urne postavke za opravljanje posameznih del?

Podatke o tem je objavila Agencija M servis. Ti kažejo, da se urne postavke za dijaško ali študentsko delo razlikujejo glede na območje opravljanja dela in glede na delovno področje oziroma vrsto dela. V nadaljevanju objavljamo povprečne zneske plačil za Dolenjsko, Belo krajino in Ljubljano z okolico, podatki so v bruto zneskih in v evrih.

Vrsta dela Dolenjska Bela krajina Ljubljana z okolico
Administracija 6,0 5,0 4,47
Animacija 6,0 5,92 ni pod.
Anketiranje 6,0 ni pod. 4,60
Čiščenje 4,6 4,73 5,0
Delo v proizvodnji 5,5 4,73 6,07
Delo v strežbi 5,0 4,73 5,90
Delo v turizmu 6,0 4,74 7,0
Delo z računalnikom (enostavna dela) 6,5 5,5 6,0
Gostinska dela 5,0 4,74 5,90
Informatika in oblikovanje 12,0 12,0 6,0
Lažje fizično delo 6,0 ni pod. 5,3
Poučevanje, inštruiranje 15,0 12,0 6,0
Prevajanje 14,0 12,0 ni pod.
Prodaja 4,5 4,73 ni pod.
Promocija, degustacija 5,0 5,92 5,4
Raznos promocijskega materiala 5,0 5,92 ni pod.
Razvoz, dostava 5,92 5,92 6,2
Terensko delo 6,0 5,92 7,3
Težje fizično delo 7,0 7,0 ni pod.
Varstvo otrok 7,5 6,0 5,33

A. L.