Kako izbrati optimalno naloženo kombinacijo

Finančni nasvet

(vir: NLB Skladi, d.o.o.)

Na prelomu leta se pogosto odločamo, katerim razvadam se bomo odpovedali in katerih pozitivnih navad se želimo oprijeti. Leto 2020 nas je opomnilo, da je modro in koristno imeti »na zalogi« nekaj evrov, saj nam prihranki predstavljajo nekakšno varnostno mrežo in nam pomagajo v situacijah, ki jih ne moremo predvideti.

Naslednji prispevek bo zato namenjen varčevanju oziroma postopku izbire najustreznejše naložbene kombinacije ter informacijam o možnostih varčevanja v vzajemnih skladih v ponudbi družbe NLB Skladi.

Glavna odločitev vsakega vlagatelja je, kako finančno premoženje dolgoročno razporediti v posamezno glavno naložbeno skupino: delnice, obveznice, delniške in obvezniške sklade ter denarne rezerve (bančne depozite in druge nizko tvegane finančne naložbe). Od te odločitve bosta namreč najbolj odvisna prihodnja donosnost in tveganje prihrankov. Pri finančnih odločitvah vedno upoštevajte svoje celotno premoženje. Koliko tveganja si lahko privoščite, je odvisno tudi od tega, kakšna je vaša trenutna razporeditev premoženja (depoziti, nepremičnine, naložbe v druge finančne produkte ipd.).

Pred izbiro optimalne kombinacije izdelajte svoj finančni profil, s pomočjo katerega boste ugotovili, ali sodite med bolj konservativne ali bolj dinamične vlagatelje. Pri tem vam lahko pomaga izkušeni finančni svetovalec.

Na finančni profil vplivajo zlasti:

  • finančni cilji, vključno z njihovo ročnostjo (daljša, ko je načrtovana doba varčevanja, večji delež premoženja lahko posameznik razporedi v delnice ali delniške vzajemne sklade);
  • finančne razmere posameznega gospodinjstva (bolj, kot so ugodne, večji delež prihrankov lahko posameznik razporedi v delnice ali delniške vzajemne sklade, saj si lahko privošči več tveganja);
  • odnos do tveganja(osebe, ki se tveganja močno bojijo, naj bi v delnice ali delniške vzajemne sklade razporedile nekoliko manjši delež prihrankov od oseb, ki imajo do tveganja racionalen odnos. V nekoliko večji meri naj bi varčevale v obveznicah oz. obvezniških vzajemnih skladih);
  • izkušnje pri naložbah(osebe, ki so izkušnje z varčevanjem v vzajemnih skladih in vrednostnih papirjih že pridobile, lahko v vzajemne sklade razporedijo nekoliko večji del prihrankov od oseb, ki takšnih izkušenj še nimajo).

Pravilno se odloči tisti vlagatelj, ki pri naložbi prihrankov tvega ravno toliko, kot si lahko privošči. Vlagateljem, ki tvegajo preveč, se lahko zgodi, da nujnih finančnih ciljev ne bodo dosegli v potrebnem roku, v najslabšem primeru pa lahko zaidejo v resne finančne težave. Po drugi strani tisti, ki tvegajo premalo, navadno ustvarijo precej nižjo donosnost prihrankov, kot bi jo, glede na objektivne okoliščine, lahko. Pravzaprav tudi te osebe na nek način tvegajo: tvegajo, da bodo čez nekaj let ugotovile, da so privarčevale precej manj, kot bi lahko ob prevzemanju zanje povsem sprejemljivega tržnega tveganja.

Tudi pri naložbi v krovni sklad (vzajemni sklad), ki je sestavljen iz več podskladov, je cilj izbrati takšen podsklad ali kombinacijo podskladov, ki v največji meri ustreza finančnemu profilu vlagatelja. Ustreznost naložbe v posamezni podsklad je v največji meri odvisna od njegove naložbene politike. Ta naložbena politika je zapisana v izvlečku prospekta podsklada in v Prospektu krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, ki ju lahko brezplačno dobite na vseh pooblaščenih vpisnih mestih in na sedežu družbe.

Priporočamo vam, da se o možnosti varčevanja v podskladih krovnega sklada NLB Skladi ter o priporočljivih kombinacijah pozanimate v najbližji NLB poslovalnici, na NLB Privatnem bančništvu oziroma pokličite brezplačno modro številko 080 22 86 in se dogovorite za termin sestanka z naložbenim svetovalcem.

Avtor: NLB Skladi, d.o.o.

(Oglaševalska vsebina)