Kako bogati so Iskrini lastniki

Semiška Iskra, nekdanja Poslovna enota Kondenzatorji, so del skupnega velikega premoženja Iskre v lasti družine Šešok. (foto: MD, arhiv)

Revija Manager je tudi letos objavila lestvico 100 najbogatejših Slovencev. Na 21. mesto se s 64,5 milijona evrov premoženja uvršča družina Šešok. Oče Dušan in sinova Klemen in Matija so namreč 100-odstotni lastniki delniške družbe Iskra, katere sestavni del je tudi tovarna kondenzatorjev v Semiču.

V letu 2017 je bilo premoženje Šešokovih ocenjeno na 44,9 milijona evrov, s čimer so se uvrstili na 28. mesto. V letu dni so premoženje povečali na 64,5 milijona evrov ali za 44 odstotkov.

Dušan Šešok ima v lasti 53,4 odstotka Iskrinega premoženja, preostanek pa je v lasti podjetja Taxgroup GMBH, katerega lastnika sta Klemen in Matija Šešok, poleg njiju sta lastnici še Sabina Šešok Franko in Mojca Zupan. Podjetje Taxgroup deluje kot holding, sedež ima v Nemčiji.

Dušan Šešok je Iskro prek podjetja Maos prevzel s skupino menedžerjev, po poznejši koncentraciji lastništva pa sta ostala lastnika samo še on in Jože Godec, takratni član Iskrine uprave. Podjetje Maos so nato pridružili Iskri, ki je s tem prevzela tudi odplačevanje posojil za svoj prevzem.

Maja lani so Šešokovi nato odkupili 41-odstotni delež v lasti Jožeta Godca. Mediji so poročali, da so Dušan, Klemen in Matija Godcu za to izplačali skoraj 7,7 milijona evrov.

V Managerju so zapisali, da imata Klemen in Matija Šešok v Sloveniji 90 odstotkov davčnosvetovalne družbe Taxgroup, 45-odstotni delež lastništva podjetja pa sta predlani prenesla na nemški Taxgroup GMBH. Ob tem obvladujeta še nekaj manjših družb.

V Managerju so delež Dušana Šešoka v Iskri ocenili na 30,6 milijona evrov.

Navajajo še, da finančne podrobnosti Taxggroupovega prevzema Iskre še vedno niso povsem razkrite. Tako tudi ni vidna struktura financiranja nemškega holdiga, ki je bil ustanovljen z minimalnimi srestvi.

Poslovna poročila posameznih družb v skupini sicer nakazujejo, da je nakup Iskre delno financiral Taxgroup v Sloveniji, finančni posli pa so bili precej zapleteni. Nemški Taxgroup so večinoma financirale družbe v Sloveniji, ki so poleg lastnih sredstev in najetih posojil kot vir financiranja uporabile tudi operativni lizing.

V reviji so za komentar o premoženju vprašali Dušana Šešoka, ki jim je odgovoril, da verjame, da njihova vrednotenja premoženja kaže realno sliko. To pomeni, da se z vrednostjo premoženja strinja.

V zadnjih dneh v podjetjih preverjamo, koliko bodo zaposlenim izplačali nagrad ali božičnice. Vprašali smo tudi v Iskro Semič, vendar odgovora do zdaj še nismo prejeli.

Iskra, d. d., je imela lani 86 milijonov evrov prihodkov, 3,6 milijona evrov dobička in 1050 zaposlenih. Poslujejo tudi prek davčnih oaz. Samo v letu 2018 je bilo 18 takšnih nakazil, v vrednosti 800.031 evrov. Pri tem so zajete transakcije nad 15.000 evrov. Davčne oaze so države, v katerih ne veljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja  oziroma se ti ne izvajajo v zadostni meri.

Lastniki Iskre, oče in sinova:

J. M.