Kaj prinaša pogoj PCT in kje je obvezen?

Dokazilo PCT (vir: arhiv)

Začel je veljati odlok, po katerem je skoraj povsod treba imeti dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT. Kdor ni cepljen ali covid-19 ni prebolel, se mora redno testirati. Odlok je bil sprejet zaradi omejevanja širitve virusa, v številnih podjetjih in ustanovah dokazilo P = prebolevnost, C = cepljenje in T = testiranje izvajajo že dlje časa, zato za njih to ni novost.

Novo pa je, da je pogoj PCT od danes dalje obvezen tudi v t. i. javnem življenju oz. v vsakdanjem življenju, velja za vse, tako tiste, ki nudijo storitve in obiskovalce oz. kupce.

Pogoj PCT (prebolel, cepljen, testiran) morajo v času opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost.

Izpolnjevati ga morajo tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji,

Veljajo pa izjeme, kjer pogoja PCT ni treba izpolnjevati. Tako dokazila o PCT ne bo treba dokazovati:

 • osebam, ki so mlajše od 12 let,
 • osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, in
 • učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim prometom.

Omejitve za uporabnike ne veljajo v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.

Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami se štejejo:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra,
 • specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra.

Kdor covida-19 ni prebolel ali ni cepljen, mora opraviti testiranje, veljavnost testa HAG in testa HAG za samotestiranje je izenačena na 7 dni.

Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT organizirajo odgovorne osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela.

Matija Drmota, samostojni svetovalec za pravno področje v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je zapisal: “Zoper osebo, ki ne izpolnjuje pogoja PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna ali uslužbenska razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti.”

Testiranje je plačljivo. V primeru zaposlitve to plačuje delodajalec oz. samostojni podjetnik, v primeru pa, ko test opravljamo kot (neprebolevni ali necepljeni) občani za obisk, na primer:

 • trgovin znotraj trgovskih centrov,
 • frizerja in ostalih podobnih storitev,
 • knjižnic,
 • upravnih enot,
 • zdravstvenih ustanov,
 • bencinskih servisov,
 • sodišč,
 • svetih maš,
 • v javnem potniškem prometu
 • in podobno,

moramo test plačati sami. V Sloveniji je najvišja cena testa določena pri 12 evrih.

Dodajmo še, da je zaščitne maske še vedno treba nositi, pravila se na tem in ostalih področjih za omejevanje širjenja novega koronavirusa niso spremenila.

C. R.