Kaj prinaša osmi protikoronski zakon za blažitev posledic epidemije covid-19?

(vir: pixabay.com)

V petek je začel veljati osmi protikoronski zakon za blažitev posledic epidemije covid-19, ocenjen na 320 milijonov evrov. Zakon širi krog upravičencev do enkratnih solidarnostnih dodatkov, pomembna ukrepa pa sta tudi subvencioniranje dviga minimalne plače in podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo.

Za zakon je glasovalo 51 poslancev iz strank SDS, SMC, NSi, DeSUS, SNS in narodnosti. V opozicijskih strankah LMŠ, SD, Levica in SAB (t. i. kulovci) zakona niso podprli.

Za zakon so glasovali poslanci, izvoljeni v naši regiji, iz vrst SDS in NSi, in sicer:

 • SDS: Anja Bah Žibert (Dolenjska), Franci Kepa (Trebnje) in Jože Tanko (Ribnica)
 • NSi: Jernej Pavlin (Trebnje).

SD: Predrag Baković (Kočevje) ni glasoval, kar je enako kot biti proti.

(Posamično glasovanje objavljamo na koncu prispevka.)

Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 (PKP8) med drugim širi krog upravičencev do enkratnih solidarnostnih dodatkov iz prejšnjih sedmih zakonov, in sicer: na brezposelne osebe, polnoletne dijake, študente šolajoče na tujem visokošolskem zavodu ter prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas, vojne veterane in invalide po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov.

Enkratni solidarnostni dodatek za polnoletne dijake

Do dodatka v višini 50 evrov je upravičen dijak s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v šolskem letu 2020/2021 redno izobražuje po javnoveljavnih izobraževalnih programih v Sloveniji in na dan 19. oktobra 2020 ni bil zaposlen in je dopolnil 18 let pred 19. oktobrom 2020.

Dijaki oddajo zahtevek za nakazilo dodatka prek e-uprave do 28. februarja 2021. Zahtevek bo objavljen na e-upravi v četrtek, 11. 2. 2021 in ga bodo polnoletni dijaki lahko vložili z ali brez e-identitete.

Enkratni solidarnostni dodatek za študente šolajoče na tujem visokošolskem zavodu

Solidarnostni dodatek v višini 150 evrov bodo prejeli študentje s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo na tujem visokošolskem zavodu.

Enkratni solidarnostni dodatek za brezposelne

Upravičenci so brezposelne osebe, ki so bile na dan uveljavitve zakona (5. 2. 2021) vpisane v evidenco brezposelnih oseb in so izgubile zaposlitev v obdobju od 12. marca 2020 do 5. februarja 2021. Pri tem jim delovno razmerje ni prenehalo po njihovi krivdi ali volji in na dan 5. 2. 201 še niso sklenile pogodbe o zaposlitvi ali ali se vpisale v register kot samozaposlena oseba.

Višina enkratnega solidarnostnega dodatka znaša 150 evrov in se:

 • brezposelni osebi izplača ne glede na morebitno upravičenost do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, priznanega po določbah zakona, ki ureja trg dela ali začasnega denarnega nadomestila, priznanega po določbah Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19;
 • ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči.
 • Od enkratnega solidarnostnega dodatka se ne plača dohodnina.

Enkratni solidarnostni dodatek se uveljavlja pri Zavodu RS za zaposlovanje z vlogo, ki jo je potrebno oddati najpozneje v 30 dneh od uveljavitve zakona. Vlogi je potrebno priložiti:

 • odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas oziroma
 • druga ustrezna dokazila v primeru prenehanja delovnega razmerja iz drugega razloga.

Vlogo s prilogo naslovite na območno službo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), pri kateri ste prijavljeni. O enkratnem solidarnostnem dodatku ZRSZ odloči z izdajo odločbe v 30 dneh od prejema vloge.

Tujcu z državljanstvom države, ki ni članica Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, se enkratni solidarnostni dodatek prizna, če se po zakonu, ki ureja trg dela, šteje za brezposelno osebo in ne izpolnjuje pogojev za pridobitev pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.

Prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, vojni veterani in vojni invalidi

Solidarnostni dodatek do zneska 150 evrov bodo prejeli:

 • prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas – višina bo vezana na obseg delovne obveznosti in na znesek invalidskega nadomestila – ter
 • vojni veterani, ki prejemajo veteranski dodatek kot edini prejemek,
 • upravičenci po zakonu, ki ureja vojne invalide, ki prejemajo družinski dodatek kot edini prejemek in invalidi po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov.

Pomoč za zaposlene in podjetja

Krizni dodatek v višini 200 evrov bodo z januarskimi plačami prejeli tudi zaposleni, ki ga ob decembrski plači zaradi prejema nagrade za poslovno uspešnost niso.

Januarske minimalne plače so višje za 8,9 odstotka, pri tem bo 60 odstotkov povišanja delodajalcem povrnila država.

Minimalna plača se je iz 940,58 evra bruto povečala na 1024,24 evra, država bo pokrila 50 evrov.

Podaljšano je subvencioniranje čakanja na delo. Ob tem bo podjetjem v dejavnostih, ki so z vladnimi odloki zaprte, država od 1. februarja letos povrnila nadomestila plač delavcev v celoti, torej t. i. drugi bruto.

Med pomembnejšimi ukrepi je tudi podaljšana obravnava za tiste, ki so preboleli covid-19, a jih še ni mogoče odpustiti v domače okolje. V skladu z zakonom se jim bo lahko za 30 dni zagotovilo dodatno zdravstveno nego, fizioterapijo in delovno terapijo.

Glasovanje po poslanskih skupinah:

stranka   za   proti  vzdržani odsotni skupaj
-------------------------------------------------------
SDS     26    0    0    0    26
LMŠ      0    1    11    2    14
SD      0    1    5    6    12
Levica    0    8    0    0    8
SMC      8    0    0    0    8
NSi      7    0    0    0    7
DeSUS     5    0    0    0    5
SAB      0    0    1    3    4
SNS      3    0    0    0    3
PS IMNS    2    0    0    0    2
SDS
------------------------------------
BAH ŽIBERT ANJA       Za
BREZNIK FRANC        Za
BRINOVŠEK NADA       Za
DOBLEKAR BORIS       Za
FERJAN JURE         Za
FURMAN KARMEN        Za
GRIMS BRANKO        Za
IRGL EVA          Za
IVANUŠA LIDIJA       Za
JERAJ ALENKA        Za
KALOH DEJAN         Za
KEPA FRANCI         Za
KRIVEC DANIJEL       Za
LENART JOŽEF        Za
LEP ŠIMENKO SUZANA     Za
LISEC TOMAŽ         Za
MERJASEC LEON        Za
MOŠKRIČ JANEZ        Za
PODKRAJŠEK BOJAN      Za
POGAČNIK MARKO       Za
POJBIČ MARIJAN       Za
ROSEC FRANC         Za
ŠKRINJAR MOJCA       Za
TANKO JOŽE         Za
ZAVADLAV UŠAJ ELENA     Za
ŽNIDAR LJUBO        Za

LMŠ
------------------------------------
DIVJAK MIRNIK LIDIJA    Vzdržana
GOLUBOVIĆ BRANE       Odsoten
HEFERLE TINA        Vzdržana
KORČE JERCA         Vzdržana
KOVAČIČ ALJAŽ        Vzdržan
LENART JOŽE         Vzdržan
MEDVED RUDI         Vzdržan
MÖDERNDORFER JANI (JANKO)  Odsoten
PAULIČ EDVARD        Vzdržan
PAVŠIČ ROBERT        Vzdržan
PEČEK IGOR         Vzdržan
PREBIL NIK         Vzdržan
ŠAREC MARJAN        Proti
ZABRET ANDREJA       Vzdržana

SD
------------------------------------
BAKOVIĆ PREDRAG       Odsoten
BEVK SAMO          Odsoten
HAN MATJAŽ         Odsoten
HOT MEIRA          Vzdržana
KNEŽAK SONIBOJ       Vzdržan
KOPRIVC MARKO        Odsoten
MURŠIČ BOJANA        Vzdržana
NEMEC MATJAŽ        Odsoten
PREDNIK JANI        Odsoten
TRČEK FRANC         Proti
ŽIDAN DEJAN         Vzdržan
ŽIDAN GREGOR        Vzdržan

Levica
------------------------------------
CIGLER ŽELJKO        Proti
KORAŽIJA BOŠTJAN      Proti
KORDIŠ MIHA         Proti
MESEC LUKA         Proti
SITER PRIMOŽ        Proti
SUKIČ NATAŠA        Proti
T. VATOVEC MATEJ      Proti
TOMIĆ VIOLETA        Proti

SMC
------------------------------------
GREGORČIČ MONIKA      Za
PERIČ GREGOR        Za
RAJIĆ BRANISLAV       Za
SLUGA JANJA         Za
UDOVČ MATEJA        Za
VERBIČ DUŠAN        Za
ZORČIČ IGOR         Za
ŽNIDARIČ MOJCA       Za

NSi
------------------------------------
ČERNIGOJ ANDREJ       Za
DIMIC IVA          Za
HORVAT JOŽEF        Za
PAVLIN BLAŽ         Za
PREVC MIHAEL        Za
REBERŠEK ALEKSANDER     Za
ŠUŠTAR TADEJA        Za

DeSUS
------------------------------------
HRŠAK IVAN         Za
JURŠA FRANC         Za
LEP JURIJ          Za
POLNAR ROBERT        Za
SIMONOVIČ BRANKO      Za

SAB
------------------------------------
BANDELLI MARKO       Odsoten
KOCIPER MAŠA        Vzdržana
RAJH ANDREJ         Odsoten
STAROVIĆ VOJKO       Odsoten

SNS
------------------------------------
IVANUŠA JANI        Za
JELINČIČ PLEMENITI ZMAGO  Za
ŠIŠKO DUŠAN         Za

Narodne skupnosti
------------------------------------
HORVÁTH FERENC       Za
ŽIŽA FELICE         Za

Vir: STA

Glasovanje o 8. protikoronskem paketu ukrepov za prebivalstvo in gospodarstvo. Za so bili poslanci iz vrst SDS, SMC, NSi, SNS in narodnosti ter poslanci DeSUS. Proti so bili v Levici, Marjan Šarec in prestopnik v SD Franc Trček, ostali iz SD, LMŠ in SAB niso glasovali ali pa jih ni bilo v dvorani, kar je enako kot biti proti.

J. M.