Kaj je v bistvu odločilo Upravno sodišče RS glede gradnje 3. razvojne osi v Novem mestu?

Vizualizacija mosta čez reko Krko v okviru 3. razvojne osi (vir: Dars)

Na Dolenjskem je včeraj odmevala novica, da je Upravno sodišče RS ugodilo tožbi, ki jo je pred letom dni na to sodišče vložila krajevna civilna iniciativa 3ROS-jug glede okoljevarstvenega soglasja za gradnjo tretje razvojne osi v Novem mestu.

Stvari so povezane z načrtovano gradnjo prve etape ceste tretje razvojne osi oz. 5,5 kilometra dolgega avtocestnega priključka Novo mesto – vzhod do Osredka, vključno s kilometer dolgo povezovalno cesto do Revoza. Iz odmevnih javnih medijskih objav je bilo laično možno razumeti, kot da je sodišče okoljevarstveno soglasje razveljavilo, postopek pa vrnilo kar v leto 2010, to je 10 let nazaj.

Tožba novomeške krajevne civilne iniciative 3ROS-jug pa ni bila vložena zoper izdano okoljevarstveno soglasje za gradnjo prve etape ceste tretje razvojne osi od avtoceste do Osredka, saj to še ni bilo izdano. Civilna iniciativa je tožbo vložila zoper sklep o nepriznanju statusa stranskega udeleženca v postopku. Upravno sodišče je zdaj zadevo vrnilo v vnovični postopek, ker tožnikom oziroma civilni iniciativi v postopku presoje vplivov na okolje niso priznali udeležbe v postopku. To je tudi vse, kar se nanaša na odločitev sodišča.

Na podlagi javnih objav smo se včeraj nato obrnili na Agencijo RS za okolje (Arso) in Družbo za avtoceste (Dars) ter jih prosili za komentar, s prošnjo za pojasnila o nadaljnjih postopkih in kaj to pomeni za začetek ter gradnjo 3. južne razvojne osi.

Iz Agencije RS za okolje so nam sporočili, da sodbe še niso prejeli, zato je ne morejo komentirati. “Tudi, če bi jo prejeli, postopka v teku ne moremo komentirati,” so dodali.

Iz Družbe za avtoceste Republike Slovenije (Dars), ki je izvajalec projekta, pa so nam pojasnili:

“DARS je v skladu s spremembo gradbenega zakona, ki je bila sprejeta v sklopu interventnih ukrepov (ZIUZEOP), že v maju 2020 na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) posredoval vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja (GD) po integralnem postopku. Postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja (OVS) se bo na Agenciji RS za okolje (ARSO) prekvalificiral v postopek izdaje mnenja, ko bo ARSO s strani MOP prejel zaprosilo. Stranski udeleženci v postopku izdaje gradbenega dovoljenja po integralnem postopku se bodo presojali po Gradbenem zakonu.”

C. R.