JV Slovenija: Število cepljenih se povečuje

(vir: pixabay.com)

V Sloveniji je z enim odmerkom cepljenih 848.476 oseb, z vsemi pa 741.573. Skupno je bilo doslej porabljenih skoraj 1,6 milijona evrov odmerkov cepiv. Cepljenih je nekoliko več žensk kot moški, čeprav se razmerje počasi izenačuje.

Med regijami je največ cepljenih v Zasavski regiji (44,7 %), sledijo Goriška (42,9 %), Koroška (42,8 %), Primorsko-notranjska /42,7 %), Osrednjeslovenska 42,5 %), Gorenjska (41,4 %) in Jugovzhodna Slovenija (39,3 %) – še nedolgo tega je bil delež od 25 do 29 odstotkov.

Najmanj precepljenih je v Podravski regiji (36,2 %).

Občine z najvišjim deležem cepljenih oseb v Sloveniji (s 1. odmerkom) so: Osilnica (59,02 %), Idrija (50,31 %) in Log – Dragomer (40,23 %).

Prve tri občine z najvišjim deležem cepljenih z vsemi odmerki pa so: Osilnica (53,5 %), Kostel (46,7 %) in Log – Dragomer (44,8 %).

V občinah na Dolenjskem, v Beli krajini in Kočevsko-ribniškem (skupno regija Jugovzhodna Slovenija), je s 1. odmerkom cepiva cepljenih 57.380 oseb, z vsemi odmerki pa 49.788. Regija ima skupno preko 141 tisoč prebivalcev.

Podatki kažejo, da je največ cepljenih na Kočevsko-ribniškem območju. Med občinami je najmanj cepljenih v Škocjanu. Primerjava podatkov pa kaže, da se je število cepljenih oseb v zadnjih tednih v nekaterih občinah na Dolenjskem precej povečalo (Mirna Peč, Mirna, Trebnje, Žužemberk).

V Beli krajini je največji delež cepljenih v občini Metlika, najmanj pa v občini Semič.

Podatki za naše občine so naslednji (zaradi lažje primerljivosti smo upoštevali le 1. odmerek cepiva, ki že delno zaščiti cepljenega):

Zap. št. Občina Cepljeni, 1. odmerek, % prebivalstva
1. Osilnica 59,02
2. Kostel 49,49
3. Kočevje 44,95
4. Sodražica 44,73
5. Ribnica 41,62
6. Loški Potok 40,80
7. Mirna Peč 41,20
8. Novo mesto 40,21
9. Mirna Straža 40,59
10. Straža 39,76
11. Trebnje 39,23
12. Dolenjske Toplice

13. Šentjernej

38,35

38,21

14. Metlika 38,03
15. Črnomelj 36,40
16. Semič 36,35
17. Žužemberk 36,28
18. Šmarješke Toplice 34,85
19. Šentrupert 32,19
20. Mokronog-Trebelno 32,55
21. Škocjan 29,63

Večina oseb je cepljenih s cepivom proizvajalca Pfizer.BiONTech (skoraj 60 odstotkov), sledijo AstraZeneca (20 odstotkov), Moderna in Janssen.

Glede na starostne skupine je največ cepljenih v starosti 70 let in več, povečuje se tudi število cepljenih mladih.

Tako je s prvim odmerkom cepljena že skoraj tretjina mladih v starosti od 18 do 24 let (42.452, z vsemi odmerki 33 tisoč) in 2,5 odstotka mlajših od 18 let (9400 oseb).

Vir: Microsoft Power BI

J. M.