JV Slovenija: Podatki o okužbah in karantenah za vrtce, osnovne in srednje šole

(vir: pixabay.com)

V Jugovzhodni Sloveniji, ki zajema Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško območje (21 občin), je bilo v preteklem tednu potrjenih 391 primerov okužb, tedenski prirast je bil 28,6-odstoten. V dobrem letu je bilo potrjenih 16.427 okužb, to je pri 11,3 odstotka vseh prebivalcev v regiji (teh je 145.859), kar je med višjimi v Sloveniji. Jugovzhodna Slovenija tudi zdaj prednjači po številu in razširjanju angleške različice novega koronavirusa.

V regiji narašča tudi število ustanov  s spremenjenim potekom šolanja in predšolske vzgoje. Podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da je virus prisoten že v 52 ustanovah Jugovzhodne Slovenije in se je v zelo kratkem času podvojil, kar ni dober znak.

Podatki so naslednji:

 • Vrtci: 10
 • Osnovne šole: 34
 • Srednje šole: 8

Vrtci: 10 

 1. Otroški vrtec Metlika: Sum na okužbo 1 zaposleni.
 2. Vrtec Sonček, Semič: Okužen 1 otrok, sum na okužbo pri 1 otroku in 1 zaposlenem.
 3. Vrtec Stopiče, Novo mesto: Okužen 1 zaposleni, sum na okužbi pri 1 otroku.
 4. Vrtec Pedenjped, Novo mesto, Ostržek: Sum na okužbo pri 1 otroku.
 5. Vrtec Pedenjped, Novo mesto, Sapramiška: Sum na okužbo pri 4 otrocih.
 6. Vrtec Pedenjped Novo mesto, Videk (Bršljin): Sum na okužbo pri 2 otrocih.
 7. Vrtec Škocjan: Okužba 1 zaposlenega, še pri 1 sum na okužbo.
 8. Vrtec Kočevje, enota Biba: V karanteni oddelek 1. starostnega obdobja, 12 oseb, okužba pri otroku ali več otrocih skupine, vzgojne delo poteka po prilagojenem načinu.
 9. Vrtec Kočevje, enota Brlogec: V karanteni oddelek 1. starostnega obdobja, 14 oseb, okužba pri vzgojitelju, vzgojno delo poteka po prilagojenem načinu.
 10. Vrtec Ribnica: V karanteni oddelek 2. starostnega obdobja, 23 oseb, okužba pri otroku ali več otrocih skupine. Otroci oddelka so v domači karanteni.

Osnovne šole: 34

 1. Osnovna šola Semič: V karanteni in 8. razred, skupno 32 oseb, pouk poteka na daljavo. Okužba pri učencu ali več učencih oddelkov. Okužen 1 zaposleni.
 2. Osnovna šola Mirana Jarca, Črnomelj: V karanteni, 5., 7., 8. in 9. razred, 83 oseb, pouk na daljavo. Okužba pri 7 učencih in 5 učiteljih, sum na okužbo 12 učencih in 1 zaposlenem.
 3. Osnovna šola Dragatuš: Sum na okužbo pri 1 učencu, okužba pri 1 zaposlenem.
 4. Osnovna šola Loka, Črnomelj: okužba 4 učenci, sum na okužbo 1 učenec in 1 zaposleni.
 5. Podružnična šola Adlešiči: 1 učenec sum na okužbo.
 6. Osnovna šola Milke Šobar – Nataše, Črnomelj: Trenutno okužen 1 zaposleni, odsoten od pouka.
 7. Osnovna šola Metlika: Okužen 1 učenec, sum na okužbo pri 6 učencih. Vsi so odsotni od pouka.
 8. Osnovna šola Suhor, Metlika: Sum na okužbo pri 1 zaposlenem in 1 zaposlenem, oba sta odsotna od pouka.
 9. Osnovna šola Podzemelj: V karanteni 5. razred, 16 oseb, pouk na daljavo. Okužba pri učitelju.
 10. Osnovna šola Brusnice: V karanteni in 7. razred, 41 oseb, pouk poteka na daljavo. Okužba pri 4 učencih in 5 zaposlenih, sum na okužbo še pri 3 učencih in 3 zaposlenih.
 11. Osnovna šola Bršljin, Novo mesto: V karanteni in 6. razred, 37 oseb, pouk poteka na daljavo. Okužba ali sum na okužbo pri več učencih. Sum na okužbo pri 2 zaposlenih.
 12. Osnovna šola Center Novo mesto: V karanteni 6. in 9. razred, 43 oseb, pouk poteka na daljavo. Okužba pri 3 učiteljih in 1 učencu. Sum na okužbo pri 12 učencih.
 13. Podružnična šola Mali Slatnik: Sum na okužbo pri enem učencu, odsoten od pouka.
 14. Osnovna šola Dolenjske Toplice: Sum na okužbo pri 6 učencih, odsotna od pouka.
 15. Osnovna šola Dragotina Ketteja, Novo mesto: Karantena za 6. razred, 11 oseb, se je iztekla 19. marca, sum na okužbo pri učitelju.
 16. Osnovna šola Drska, Novo mesto: V karanteni razred, 23 oseb, pouk na daljavo, okužba pri učencu ali več učencih oddelka, 3 okuženi zaposleni, pri 3 sum na okužbo.
 17. Osnovna šola Šmihel, Novo mesto: V karanteni celoten 6. razred, 24 oseb, pouk na daljavo, okužba pri učencu ali več učencih oddelka.
 18. Osnovna šola Grm Novo mesto: Okužba pri 2 zaposlenih, pri 1 zaposlenem sum na okužbo.
 19. Osnovna šola Stopiče, Novo mesto: Pri 6 učencih sum na okužbo.
 20. Podružnica Dolž, Stopiče: Sum na okužbo pri 1 zaposlenem.
 21. Podružnica Podgrad, Novo mesto: Sum na okužbo pri 1 učencu.
 22. Osnovna šola Škocjan: Sum na okužbo pri dveh učencih, 2 zaposlena okužena, pri 2 zaposlenih sum na okužbo. Vsi so odsotni od pouka.
 23. Osnovna šola Mokronog: Sum na okužbo 1 učenec.
 24. Osnovna šola Toneta Pavčka, Mirna Peč: Okužba pri 1 zaposlenem. Odsoten od pouka.
 25. Osnovna šola Trebnje: Okužen 1 zaposleni, sum na okužbo pri 2 zaposlenih.
 26. Osnovna šola Žužemberk: Sum na okužbo pri 4 učencih, odsotna od pouka.
 27. Osnovna šola Otočec: Sum na okužbo pri 10 učencih.
 28. Osnovna šola Šentrupert: V karanteni 8. razred, 23 oseb, okužba pri učencu ali več učencih oddelka, pouk poteka na daljavo.
 29. Osnovna šola Šmarjeta: V karanteni 9. razred, 20 oseb, pouk poteka na daljavo. Okužba pri učencu ali več učencih oddelka. Okuženi 3 učenci in 1 zaposleni. Pri 1 zaposlenem in več učencih dodatno sum na okužbo.
 30. Osnovna šola Ob Rinži, Kočevje: V karanteni in 9. razred, 37 oseb, pouk poteka na daljavo. Trenutno okuženi 3 učenci, sum na okužbo pri 1 zaposlenem.
 31. Osnovna šola Stara Cerkev, Kočevje: Okužba pri 3 učencih.
 32. Podružnična šola Željne, Kočevje: Okužen 1 zaposleni, v karanteni so bili 1., 3. in 4. razred, 8 oseb, karantena se je iztekla.
 33. Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje: V karanteni celoten 3. razred, 21 oseb, pouk poteka na daljavo. Okužba pri učencu ali več učencih oddelka. Okuženi 4 učenci in 6 zaposlenih.
 34. Osnovna šola dr. Franceta Prešerna, Ribnica: V karanteni 1. razred, 21 oseb, pouk poteka na daljavo, okužba pri učencu ali več učencih oddelka.

Srednje šole: 8

 1. Ekonomska šola Novo mesto, Srednja šola in gimnazija: V karanteni celoten 3. letnik, 29 oseb, pouk poteka na daljavo, okužba pri dijaku ali več dijakih oddelka.
 2. Gimnazija Novo mesto: V karanteni celoten 4. letnik, 23 oseb, pouk poteka na daljavo, okužba pri dijaku ali več dijakih oddelka.
 3. Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija: V karanteni celoten 3. letnik, 30 oseb, pouk poteka na daljavo, sum na okužbo pri dijaku ali več dijakih oddelka. Okužena 2 zaposlena.
 4. Gimnazija in srednja šola Kočevje: Okužba 1 dijaka, sum na okužbo pri 2 dijakih in 1 zaposlenem (odsotni od pouka).
 5. Srednja elektro šola in tehniška gimnazija, Novo mesto: V karanteni 1. letnik, 26 oseb, okužba pri dijaku ali več dijakih letnika. Okuženih 9 dijakov in 2 zaposlena.
 6. Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola, Novo mesto: Okužen 1 zaposleni.
 7. Srednja strojna šola, Novo mesto: V karanteni celoten 2. letnik, 30 oseb, okužba pri dijaku ali več dijakov oddelka.
 8. Srednja zdravstvena in kemijska šola, Novo mesto: V karanteni 1., 3., 4. letnik, 113 oseb. Okuženih 12 dijakov. Pri več dijakih in 5 zaposlenih še sum na okužbo.

Podatke smo pridobili iz podatkovnih baz Sledilnika za covid-19, primera prikazana za dve šoli, ki izstopata, sta naslednja:

Primer za Osnovno šolo Mirana Jarca Črnomelj.
Primer za Srednjo zdravstveno in kemijsko šolo Novo mesto

Spremenjen potek šolanja in predšolske vzgoje v zadnjem tednu v regiji:

Vir: COVID-19 Sledilnik

J. M.