JV Slovenija: Okužbe vrtcih, osnovnih in srednji šoli

(vir: pixabay.com)

Po nekoliko podaljšanih enotedenskih jesenskih počitnicah v osnovnih in srednjih šolah se je izkazalo, da so se okužbe s kitajskim virusom precej umirile med osnovno- in srednješolci. Na prvi jesenski popočitniški dan so okužbe v 7 vrtcih, 7 osnovnih in eni srednji šoli. Okuženih je 15 učencev, 2 dijaka in 16 zaposlenih.

V vrtcih so okužbe predvsem pri zaposlenih, največ okužb pri učencih je v Osnovni šoli Vinica pri Črnomlju, sledi Osnovna šola Ob Rinži v Kočevju.

Popočitniškega tedna noben razred ne začenja s karanteno in s tem povezanim poukom na daljavo.

Drugače pa je v vrtcih, kjer počitnic praviloma ni bilo. Okužba je v 7 vrtcih, v karanteni so 4 oddelki, 49 oseb, okuženi pa so – zanimivo – samo zaposleni. Sedem jih je. Sum na okužbo je pri dveh otrocih.

Podatki za vrtce, osnovne in srednje šole so naslednji:

  • Vrtci: 7 vrtcev, v karanteni 4 oddelki, 49 oseb, okuženih 7 zaposlenih, sum na okužbo 2 otroka
  • Osnovne šole: 7 osnovnih šol, okuženih 15 učencev in 7 zaposlenih, največ Vinica pri Črnomlju
  • Srednje šole: 1 šola, okužena 2 dijaka in 2 zaposlena
  • Višje šole: ni okužb

Gledano celostno, okužbe so v 15 zavodih, v karanteni so 4 oddelki (vrtcev), 49 oseb, okuženih 15 učencev, 2 dijaka in 16 zaposlenih, sum na okužbo pri 2 vrtčevskih otrocih.

Podrobnejši podatki po vrtcih, šolah in krajih so naslednji:

I. Vrtci: 

  1. Modrinček, zasebni vrtec, Novo mesto: v domači karanteni otroci 1. starostnega oddelka, 14 oseb, 1 zaposleni okužen

2. Vrtec Stopiče: sum na okužbo 1 otrok

3. Vrtec Kočevje, enota Ostržek: okužba pri 1 vzgojitelju, vzgojno delo oddelka 2. starostnega oddelka poteka po prilagojenem načinu, 19 oseb

4. Vrtec Pedenjped Novo mesto, Ostržek: okužen 1 zaposleni

5. Vrtec Pedenjped Novo mesto, Pedenjped: okužen 1 zaposleni

6. Vrtec Pedenjped Novo mesto, Rdeča kapica: v domači karanteni dva oddelka 2. starostnega obdobja, 16 oseb, okužba pri 2 vzgojiteljih in 1 zaposlenem

7. Vrtec Čebelica Šentjernej, enota Živžav: sum na okužbo pri 1 otroku

II. Osnovne šole:

  1. Semič: okužen 1 učenec

2. OŠ Mokronog: okužen 1 zaposleni

3. OŠ Ob Rinži, Kočevje: okuženih 5 učencev in 1 zaposleni

4. OŠ Vavta vas: okuženi 3 zaposleni

5. OŠ Vinica pri Črnomlju: okuženih 6 učencev in 1 zaposleni

6. OŠ Šmarjeta: okuženi 3 učenci

7. OŠ Žužemberk: okužena 2 zaposlena

III. Srednje šole:

  1. Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija: okužena 2 dijaka in 2 zaposlena

Predstavili smo podatke, ki jih vrtci in šole pošiljajo ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, objavlja pa jih portal COVID-19 Sledilnik.

Podatki so zajeti v torek, 2. novembra 2021, ob 6. uri. V objavljeni tabeli so upoštevani tudi podatki, ki se nanašajo na okužbe do današnjega dne in so že izzvenele.

Vir: COVID-19 Sledilnik

A. L.