JV Slovenija: Okužbe v 19 vrtcih, osnovnih in srednjih šolah

(vir: pixabay.com)

Na Dolenjskem, v Beli krajini in Kočevsko-ribniškem so teden začeli z okužbami ali sumi na okužbe v 3 vrtcih, 13 osnovnih šolah in 3 srednjih šolah, skupno v 19 javnih zavodih s področja izobraževanja.

Zaradi okužbe pri otrocih, šolarjih ali zaposlenih je v karanteni že 10 oddelkov z 228 osebami. Okužbe so v treh vrtcih, potrjena okužba pa je pri otroku vrtca Sonček v Semiču.

V karanteni so naslednji oddelki:

 • 1 oddelek vrtca v Žužemberku, 14 oseb – okužba pri zaposlenemu
 • 2 oddelka OŠ Center Novo mesto, 43 oseb – okužba pri učitelju in učencih
 • 1 oddelek OŠ Dolenjske Toplice, 21 oseb – okužba pri učencih
 • 1 oddelek OŠ Kočevje, 23 oseb – okužba pri učencih
 • 1 oddelek OŠ Žužemberk, 25 oseb – okužba pri učencih
 • 1 oddelek OŠ Podružnica Dvor, 15 oseb – okužba pri učencih
 • 3 oddelki Srednje elektro in tehniške gimnazije, 87 oseb – okužba pri dijakih

Doma je ostalo 228 oseb, v osnovnih in srednjih šolah pouk že prvi teden šolskega leta poteka na daljavo.

Seznam javnih zavodov, kjer so že težave zaradi okužb ali sumov okužb:

Vrtec:

 • Vrtec Sonček, Semič: 1 otrok okužen
 • Vrtec Šentrupert: 1 zaposleni sum na okužbo, 1 otrok sum na okužbo
 • Vrtec Žužemberk: oddelek 2. starostnega obdobja v karanteni, 14 oseb, okužba pri zaposlenemu

Osnovne šole

 • OŠ Belokranjskega odreda Semič: 1 učenec okužen, 2 sum na okužbo
 • Center Novo mesto: v karanteni 2. in 5. razred, 43 oseb; v 2. razredu okužen učitelj, v 5. razredu okužba pri učencu ali več učencih – pouk poteka na daljavo
 • Podružnična šola Mali Slatnik: 2 dijaka sum na okužbo
 • Dolenjske Toplice: 7. razred v karanteni, 21 oseb, okužba pri učencu ali več učencih, pouk poteka na daljavo
 • Drska Novo mesto: 2 zaposlena okužena, 1 zaposleni sum na okužbo, sum na okužbo še pri 6 učencih in 3 zaposlenih
 • Metlika: 2 učenca okužena, sum na okužbo pri 4 učencih
 • Podružnična šola Suhor pri Metliki: 1 učenec okužen, pri 2 sum na okužbo
 • Otočec: 1 zaposleni okužen, 1 učenec sum na okužbo
 • Zbora odposlancev Kočevje: v karanteni 6. razred, 23 oseb, okužba pri učencu ali več učencih – pouk poteka na daljavo
 • Šentrupert: 3 učenci sum na okužbo
 • Šentjernej: 3 učenci sum na okužbo
 • Žužemberk: 5. razred v karanteni, 25 oseb, okužen učenec ali več – pouk poteka na daljavo
 • Podružnica Dvor: celoten 2. razred v karanteni, 15 oseb, okužba pri učencu ali več učencih

Srednje šole:

 • Gimnazija Novo mesto (2): 1 dijak okužen, 1 sum na okužbo
 • Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto: 1 zaposleni okužen
 • Srednja elektro in tehniška gimnazija Novo mesto: V karanteni celotni 1., 2. in 3. letnik, skupno 87 ljudi – okuženih več dijakov, pouk poteka na daljavo

Podatki za Jugovzhodno Slovenijo:

Podatki so zajeti 7. septembra 2021 ob 6. uri.

Podatke so ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport posredovale šole in vrtci, objavil jih je portal COVID-19 Sledilnik

A. L.