JV Slovenija: Cepljenih 65 odstotkov polnoletnih oseb

(vir: pixabay.com)

V Jugovzhodni (JV) Sloveniji je s prvim odmerkom cepiva proti covid-19 cepljenih 76.656 starih 18 let in več, kar je 65 odstotkov celotne populacije (skoraj dve tretjini vseh). V Sloveniji je ta delež 66 odstotkov.

Med občinami JV Slovenije pozitivno izstopa vseh šest občin na Kočevsko-ribniškem območju, kjer je precepljenost tudi bistveno višja kot v povprečju v državi.

Pozitivno odstopata še dolenjski občini Mirna Peč in Trebnje, v obeh je delež cepljenih višji od povprečja v državi.

Najslabše je v občinah Škocjan in Šentrupert, kot del območja regije JV Slovenija pa negativno odstopa celotna Bela krajina, delež cepljenih je v vseh treh belokranjskih občinah precej nižji od povprečja v državi in regiji.

Stanje v JV Sloveniji: Na splošno izboljšano, vodi Kočevsko-ribniško območje

Stanje cepljenih v Jugovzhodni (JV) Sloveniji, ki zajema Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko-ribniško, se je v primerjavi z ostalimi regijami v zadnjem času izboljšalo.

Delež je sicer za odstotno točko nižji od slovenskega povprečja. Regija pa se po deležu precepljenosti uvršča na 8. mesto med 12 slovenskimi regijami, v zadnjem času je svoj položaj izboljšala za eno mesto.

Večje razlike so tudi znotraj regije JV Slovenija. Po deležu precepljenosti izstopa Kočevsko-ribniško območje, znotraj tega pa občine Kostel, Sodražica in Osilnica.

Podatki po občinah znotraj regije so naslednji:

  1. Bela krajina: Najvišja precepljenost v občini Metlika, najslabše v občini Semič
Občina Št. prebivalcev v občini % cepljenih, starih 18 let in več
Metlika 8.480 62,9
Črnomelj 14.308 62,2
Semič 3.887 60,8

 

2. Dolenjska: Najvišja precepljenost v občini Mirna Peč, najslabše v občini Škocjan

Mirna Peč 3.034 68,3
Trebnje 13.310 66,7
Žužemberk 4.741 65,1
Straža 3.881 65,0
Mirna 2.683 64,7
Novo mesto 37.398 64,6
Dolenjske Toplice 3.593 62,1
Šentjernej 7.225 62,1
Šmarješke Toplice 3.521 61,5
Mokronog-Trebelno 3.164 60,0
Šentrupert 2.898 56,0
Škocjan 3.429 54,9

 

3. Kočevsko-ribniško: Najvišja precepljenost v občini Osilnica, najnižja v občini Kočevje

Osilnica 327 72,1
Kostel 691 71,6
Sodražica 2.249 71,1
Loški Potok 1.816 70,1
Ribnica 9.644 69,8
Kočevje 15.644 69,5

Podatki o deležu cepljenih, starih 18 let in več, so na dan 25. oktober 2021

V Sloveniji je s prvim odmerkom cepiva proti covid-19 cepljenih 1.182.944 ljudi, kar je 56 odstotkov vsega prebivalstva. Cepljenih, starih 18 let in več, pa je 1.151.448 ali 66 odstotkov vseh.

Največji delež cepljenih je v Osrednjeslovenski regiji (69,3 %), ki je prehitela Zasavsko (69,2 %). Najmanjši delež cepljenih je v Podravski (61,4 %) in Obalno-kraški regiji (62,4 %). V obeh regijah je v zadnjem času tudi največ okužb.

Vir: Microsoft Power BI

A. L.