JV Slovenija: Cepljenih 64 odstotkov starejših od 18 let

(vir: pixabay.com)

V Sloveniji je s prvim odmerkom cepiva proti covid-19 cepljenih 64 odstotkov starejših od 18 let, z vsemi odmerki pa 60 odstotkov. Dodatno je cepljenih še 8,8 odstotka mladih do starosti 17 let. Skupno je s prvim odmerkom cepljenih 1.139.701 oseba.

Podatki za Jugovzhodno Slovenijo pokažejo, da je v regiji s prvim odmerkom cepljenih 77.438 oseb, od tega jih je 75.449 starih 18 let in več. Delež cepljenih je 64-odstoten. Kar je na ravni povprečja države.

Največ cepljenih v državi je v Zasavski regiji, 70 odstotkov, najmanj pa jih je v Podravski regiji, 59 odstotkov. Ostale regije so v tem razponu.

Podatki po občinah za pokažejo, da je naši regiji največ cepljenih starih 18 let in več v občinah Osilnica (78,6 %), Sodražica (73,5 %), Kočevje (69,4 %) in Mirna Peč (69,2 %).

Nad povprečjem države in regije, ki je 64 odstotkov, so občine: Osilnica, Sodražica, Kočevje, Mirna Peč, Loški Potok, Ribnica, Kostel, Žužemberk, Trebnje in Mirna.

Pod povprečjem so občine: Šentrupert, Škocjan, Mokronog – Trebelno, Šmarješke Toplice, Dolenjske Toplice, Črnomelj, Metlika, Semič, Šentjernej, Novo mesto in Straža.

Po posameznih območjih regije pa je največ cepljenih v občinah: Semič (62 %), Osilnica (78,6 %) in Mirna Peč (69,2 %).

Podatki po občinah, glede na območja regije Jugovzhodna Slovenija:

Bela krajina
Občina % cep, 18 let in več
1. Semič 62,0
2. Metlika 61,8
2. Črnomelj 61,8
Dolenjska
1. Mirna Peč 69,2
2. Žužemberk 65,6
3. Trebnje 64,6
4. Mirna 64,2
5. Straža 63,9
6. Novo mesto 63,8
7. Šentjernej 62,6
8. Dolenjske Toplice 61,2
9. Šmarješke Toplice 57,4
10. Mokronog-Trebelno 55,5
11. Škocjan 55,5
12. Šentrupert 53,9
Kočevsko-ribniško območje:
1. Osilnica 78,6
2. Kostel 65,8
3. Sodražica 73,5
4. Kočevje 69,4
5. Loški Potok 68,3
6. Ribnica 68,1

Vir: Microsoft Power BI

A. L.