Jožica Lindič: Vsak, ki je izvoljen, se mora zavedati, da volivci pričakujejo delo za blaginjo vseh občanov in občank

Jožica Lindič, predsednica Turističnega društva Škocjan.

Jožica Lindič je v Škocjanu prepoznavna kot zelo prizadevna, marljiva in priljubljena, je tudi predsednica Turističnega društva Škocjan. Posebno veliko je naredila za svojo vas, v kateri živi. V iztekajočem se mandatu je občinska svetnica, na listi za občinski svet kandidira tudi letos.

Ste predsednica Turističnega društva Škocjan, ki je zelo aktivno. Čemu ste v letu 2018 namenili največ pozornosti?

Jožica Lindič.

Tako je. Sem predsednica Turističnega društva Škocjan na Dolenjskem, kjer delujeta tudi dve sekciji: oglarska v Zloganju in pohodniška. Naše društvo je aktivno skozi vse leto, tako imamo že tradicionalne prireditve in prav vsaka je za nas pomembna: pričnemo z otroško maškarado, sledijo salamijada, čistilna akcija, tekmovanje harmonikarjev, oglarska kopa, ekskurzija, kmečke igre, pohodi in leto končamo z Miklavževim pohodom. Večino prireditev prirejamo v sodelovanju z ostalimi društvi, ki so: Društvo podeželskih žena, Društvo vinogradnikov, Konjerejsko društvo in Kulturno društvo. Največ pozornosti pa namenjamo povezovanju in pridobivanju novih članov.

Tudi Dolnja Stara vas, kjer prebivate, postaja vse bolj urejena in varna, krajani veliko zaslug pri tem pripisujejo prav vam. Kaj vse ste krajani postorili v vasi v zadnjem obdobju?

V Dolnji Stari vasi, kje živim, smo zadnja  leta pridno delali za lepšo in varnejšo podobo vasi. S pomočjo občine smo leta 2016 razširili približno 500 m makadamske ceste, ki je bila preozka za kmetijske stroje, istočasno smo razširili še en dostop do parcel, vendar z lastnimi sredstvi.

Vaščani smo leta 2017 temeljito obnovili dotrajano vaško kapelico, istočasno pa smo zasuli, nekoč vodnjak, v zadnjem času pa zbiralnik fekalij in na tem mestu stoji lep kamniti izdelek, delo Francija Kocjana in primorskih ljubiteljev kiparstva, kjer je pipa z vodo iz vaškega vodohrama, ki je bil leta 2016 tudi saniran.

Asfaltirana cesta v Staro vas pri Škocjanu.

Lani smo v okviru projekta hidravličnih izboljšav pridobili okoli 400 m na novo asfaltirane ceste in pa drugi del javne razsvetljave, od črpalke do križišča pri Hočevarjevih, za kar smo spet prispevali vaščani.

Da smo vse to lahko izpeljali, smo imeli kar nekaj skupnih sestankov, saj je bilo potrebno denarna sredstva zbirati po vasi. Kljub temu, da smo za te pridobitve morali zagotoviti veliko denarja, smo se odločili še za en projekt.

Želja je bila ohraniti in urediti vaški studenec, ki je bil zapuščen, kajti ni nam vseeno, v kakšnem okolju živimo. Vaščani si želimo tudi prostor, kjer bi lahko imeli sestanek ali pa mogoče tudi vaški piknik. Zaprosili smo občino Škocjan, ki je lastnica parcele okoli vaškega studenca, za dovoljenje, da uredimo tako studenec kot samo parcelo, na kateri želimo v prihodnje postaviti enostaven objekt za namene vaščanov. Seveda so se tako župan Jože Kapler kot občinska uprava strinjali in dela že potekajo.

Kandidirate tudi za občinsko svetnico v Občini Škocjan. Kakšni so vaši načrti, če boste izvoljeni v občinski svet?

Končujem prvi mandat v občinskemu svetu in če bom ponovno izvoljena, bom delala tako kot do sedaj za moj kraj in občino. Vsakdo, ki je izvoljen, se mora zavedati, kaj volivci pričakujejo, to je delati za blaginjo vseh občanov in občank.

Kakšen volilni sistem imate v občini in kaj morajo občani obkrožiti ali kako označiti, če želijo, da jih v občinskem svetu zastopate prav vi? To nas sprašujejo, zato vas prosimo tudi za odgovor.

Sprašujete, kakšen volilni sistem imamo v občini. Nimam namena posebej nagovarjati volivcev. Pa vendar, če ima kdo željo oziroma, če sem koga prepričala s svojim dosedanjim delom, mi lahko nameni svoj glas. Kandidiram na listi SDS, kjer za občinski svet kandidira tudi župan Jože Kapler, tam bo napisano tudi moje ime.

Jožica Lindič je zelo skromna, o sebi ne govori rada, mi pa vseeno dodajmo, da jo v Občini Škocjan za občinsko svetnico volivci in volivke lahko izvolijo ponovno, tudi tako, da na listi SDS za občinski svet obkrožijo številko 6 ali pa dopišejo njeno ime.

A. L.