Jože Tanko: Kakšen je načrt dokončanja doma za starejše občane v Osilnici?

Poslanec Jože Tanko (vir: arhiv)

Poslanec SDS Jože Tanko je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z dokončanjem doma za starejše občane v Osilnici. Zanima ga, kakšen je dinamični plan dokončanja tega prepotrebnega projekta na južni meji.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

prejšnja vlada je dokončanje objekta v Osilnici, ki bo delno namenjen starejšim občanom (nosilec Dom starejših občanov Šiška), deloma pa rehabilitaciji invalidov (nosilec  Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča), s sklepom na 364. dopisni seji dne 14. 4. 2022 uvrstila v Načrt razvojnih projektov (NRP).

Za dokončanje projekta v letih 2022 in 2023 je namenila 7.206.473,55 evra z DDV, kar je enako višini ocenjene vrednosti dokončanja investicije v skladu z DIIP.

Glede na to, da gre za investicijo v občini Osilnica na južni meji, ki je izredno močno izpostavljena dnevnim migracijam in izseljevanju, je pristop in dokončanje investicije, ki naj bi poleg ostalih prednosti zagotovila tudi več delovnih mest, ki so predpogoj za zadržanje predvsem mladih in mlajših prebivalcev in bo najbrž sprožila tudi proces vračanja tistih, ki so se že odselili, čimprej nujno potrebno.

Ker na širšem območju (v občinah Osilnica, Kostel, Kočevje in na hrvaški strani) ni dovolj delovnih mest, so dnevne migracije, ki sčasoma prerastejo v trajne preselitve, neizbežne. Brez investicij države v javne projekte bo nemogoče ohraniti poseljenost tega dela južne meje.

Zanima me, kakšen je dinamični plan dokončanja tega prepotrebnega projekta na južni meji?”

Vlada ima zdaj 30 dni časa za odgovor.

K. R.