Jože Levstek: “V času mojega županovanja sta se krepko dvignila standard in kakovost življenja v občini”

Jože Levstek, župan Občine Ribnica

Ribniški župan Jože Levstek pravi, da je njegovo srce še mlado, pamet pa se je v letih županovanja že toliko naučila, da ima včasih občutek, da je to dovolj za štiri življenja. V mesecu septembru je dopolnil 60 let, je oče petih otrok, ima tudi štiri vnukinje. Pravi, da se je pogled na Ribnico v času njegovega županovanja bistveno spremenil. Kraj je lepši in nudi uravnotežene pogoje za delo in bivanje vsakemu občanu. Na lokalnih volitvah, ki bodo 18. novembra 2018, bo spet kandidiral za župana Občine Ribnice, saj namerava še veliko postoriti.

Župan občine Ribnica ste že dlje časa. Kaj je tisto, na kar ste najbolj ponosni, da je bilo ustvarjeno?

Vrtec Ribnica in SORIKO primarni vodovod od večjih investicij, sicer pa odlični odnosi med občino, javnimi zavodi, društvi in občani. V enaki meri moram pohvaliti tudi sodelovanje z ribniškimi podjetji, ki skrbijo za močno materialno bazo in delovna mesta v občini.

Kaj vas je najbolj neprijetno presenetilo pri vašem delu v povezavi z občinskim svetom? Kje ste dobili največ polen?

Politika je med drugim tudi umetnost kompromisov. Na vseh odgovornih mestih se sprejemajo odločitve, ki so nekomu všeč, drugim ne. Zato je vedno potrebno oblikovati pametne in sprejemljive predloge (proračun, odloke, pravila …) in jih dobro ter z dobro utemeljitvijo predstaviti občinskemu svetu in javnosti. Sicer si človek največja polena lahko podstavlja sam, če misli, da je kaj nemogoče narediti. Vedno je potrebno zaupati v ljudi, ki vedo kakšne potrebe imajo in v svojo ekipo, ki mora pripravljati in uresničevati različne projekte.

Letošnji občinski proračun je bil sprejet z zamudo, ne po vaši krivdi. Ali je imelo to kakšne posledice na izvajanje občinskih načrtov?

Takšno odlaganje sprejemanja proračuna je nepotrebno, saj jemlje preveč energije in časa. Sicer pa je to posledično pomenilo podaljšanje terminskega plana za realizacijo naših projektov, a se bodo vseeno realizirali.

Kako je z ribniško obvoznico, se stvari morda premikajo na bolje?

Država ima v svojem programu izgradnjo obvoznic Škofljica, Velike Lašče in Ribnica. Torej je obvoznica v državnem lokacijskem načrtu, mi pa jo imamo v strateškem planu OPPN-ja.

Kaj pa poslovna cona, gredo tu stvari po načrtih?

V kratkem se bo začelo komunalno urejanje Obrtne cone Ugar, kjer aktivnosti potekajo po terminskem planu. Za ta projekt smo uspešno pridobili tudi evropska sredstva. V prostorskih aktih so predvidena tudi obsežna nova območja za morebitna nova investicijska vlaganja podjetij v velikosti cca 45 ha na področju IC Lepovče.

Glede na vzdušje v občini se vam, kot kaže, obeta nov mandat, ljudje nam sporočajo, da vam zaupajo. Boste še enkrat kandidirali?

Da.

Kakšni so vaši načrti, kaj bi radi še postorili za razvoj krajev?

Naj kar naštejem projekte, to so:

 • Izgradnja kulturnega centra oz. sanacija Ideal Centra,
 • Ureditev komunalnega omrežja v Ribnici pod 2.000 enot,
 • Zaključek projekta Sorico in pričetek izgradnje sekundarnega vodovodnega omrežja,
 • Izgradnja vodovodnega sistema za vodo oskrbo Slemen,
 • Razširitev kapacitet za potrebe vrtca Ribnica in OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica v prostorih nekdanjega starega zidanega vrtca,
 • Sanacija občinskih in lokalnih cest po občini,
 • Ureditev mestnega jedra z ambientalno razsvetljavo,
 • Dokončna zamenjava klasične razsvetljave z LED-razsvetljavo,
 • Izdelava grajskega prizorišča v gradu,
 • II. faza rokodelskega centra,
 • ČN Dolenja vas z ureditvijo celotne infrastrukture,
 • Izgradnja Dializnega centra – Javno zasebno partnerstvo,
 • Izgradnja športnega igrišča z atletsko stezo

In seveda razvijanje dobrih odnosov med Občino Ribnica in vsemi drugimi akterji. Samo vsi skupaj zmoremo vse.

Prosimo vas še za kratko biografijo oz. predstavitev
Že na prvi pogled se vidi, da star še nisem, le mladost se malce oddaljuje od današnjega dne. Sicer je srce še mlado, pamet pa se je v letih županovanja že toliko naučila, da imam včasih občutek, da je to dovolj za štiri življenja. V mesecu septembru sem dopolnil 60 let.

Največ sta me naučili šola življenja in narava. Že zgodaj sem se naučil živeti v skladu z desetimi božjimi zapovedmi. Širok spekter znanja mi je dala gimnazija v Kočevju. Po izobrazbi sem dipl. inž. zootehnike.

Delam že celo življenje. Kot osnovnošolec sem začel na kmetiji. Poleg učenja je bilo vedno potrebno pomagati staršem v hlevu, na njivah in v gozdu. Praktično celo karierno dobo sem na vodilnih delovnih mestih. Prvi del sem bil vodja farme, zadnje 3 mandate sem župan Občine Ribnica.

Družina je osnova družbe. Moja je velika – imam ženo in pet otrok. Imam tudi že štiri vnukinje.

Veliko lažje je delati, če ne delaš samo zase. Dosti lažje je delati, če vidiš, da rezultati tvojega dela omogočajo kakovostnejše življenje tvojim bližnjim.

Tu najdem tudi veliko podobnosti s sobivanjem v občini. Lepo je pogledati nazaj in ugotoviti, da sta se za časa mojega županovanja krepko dvignila standard in kakovost življenja v občini.

To se vidi tudi iz ptičje perspektive, oziroma v Ribnici je dovolj, če se sprehodiš na vrh Male gore in od cerkvice Sv. Ane pogledaš v dolino. Pogled se je v času mojega županovanja bistveno spremenil. Kraj je lepši in nudi uravnotežene pogoje za delo in bivanje vsakemu občanu.

A. L.