Jože Colarič bo Krko vodil še naslednjih šest let

Na današnji novinarski konferenci je uprava družbe Krka predstavila predhodno nerevidirano oceno poslovanja skupine Krka in družbe Krka za leto 2020, ki jo je na včerajšnji seji obravnaval nadzorni svet družbe.

Skupina Krka je lani ustvarila prodajo v vrednosti 1534,9 milijarde evrov, kar je 3 odstotke več kot v letu 2019. Čisti dobiček skupine Krka na osnovi predhodnih nerevidiranih izkazov znaša 286,6 milijona evrov, kar je 17 odstotkov več kot v letu 2019.

Nerevidirani računovodski izkazi skupine Krka in družbe Krka za leto 2020 bodo objavljeni v četrtek, 18. marca 2021.

Predsednik uprave in generalni direktor družbe Jože Colarič je ob tem povedal:

“V letu 2020 je pandemija covida-19 svet postavila pred veliko preizkušnjo. V Krki smo se na nastalo situacijo hitro odzvali. Zaščitili smo svoje zaposlene, omogočili neprekinjeno poslovanje ter trgom vseskozi zagotavljali zadostne količine kakovostnih in učinkovitih farmacevtskih izdelkov.

Dokazali smo, da smo fleksibilni ter dobro pripravljeni, da s pomočjo poslovnega modela vertikalne integracije nemudoma odgovorimo na spremenjene in zahtevne okoliščine.

Čeprav je pandemija ovirala naše marketinško-prodajne aktivnosti, smo zabeležili rekordne prodajne rezultate. Prodali smo za 1,53 milijarde evrov izdelkov in storitev, kar je največ v Krkinem dosedanjem poslovanju.

Registrirali smo 20 novih zdravil, med njimi tudi prvo na Kitajskem.

Z večjo prodajo in učinkovitostjo poslovnih procesov smo izboljšali marže in zabeležili največji čisti dobiček doslej, ki naj bi predvidoma znašal dobrih 286 milijonov evrov.”

Nadzorni svet Jožetu Colariču podelil nov mandat do leta 2027

Povedal je še, da ga je nadzorni svet družbe imenoval za predsednika uprave in generalnega direktorja Krke, d. d., Novo mesto za obdobje 2022–2027 ter mu podelil mandat za sestavo uprave za to obdobje. Preostali člani uprave bodo imenovani na redni seji nadzornega sveta 17. novembra 2021.

Jože Colarič je še dejal: “Na podlagi izkazanega zaupanja bom skupaj s sodelavci nadaljeval uresničevanje zastavljenih usmeritev družbe, ki jih bomo s prenovljeno 5-letno strategijo v drugi polovici leta še nadgradili.

Krko bomo v novem mandatu vodili po začrtani poti mednarodno uveljavljene in inovativne generične farmacevtske družbe, ki uresničuje zastavljene finančne in trajnostne cilje v dobro vseh njenih deležnikov.”

M. D.