Jože Avguštinčič: Trebnje potrebuje mladega, ambicioznega in neobremenjenega župana

Jože Avguštinčič

Jože Avguštinčič je diplomirani inženir lesarstva, doma iz Lokev pri Dobrniču. Pred kratkim sta se z ženo vselila v hišo, ki sta jo začela adaptirati pred dvema letoma. Star je 35 let, ima družino, ki se je pred kratkim povečala še za enega člana. Kot konstruktor je zaposlen v podjetju Stilles v Sevnici.

Na lokalnih volitvah kandidira za župana Občine Trebnje. Prepričan je, da Trebnje potrebuje mladega, ambicioznega, neobremenjenega župana s posluhom za potrebe občanov. Njegov slogan je: Ustvarjajmo skupaj.

Kako to, da ste se odločili za kandidaturo na županskih volitvah?

Za to sem se odločil, ker lahko s svojim znanjem prispevam, da bomo v Občini Trebnje zaživeli kakovostno sodobno življenje. Ob izvolitvi sem pripravljen vložiti vse svoje znanje in dosedanje izkušnje za blaginjo občank in občanov. Vem, da se z voljo in odločnostjo da narediti še več. Svoje moči bom usmeril v razvoj infrastrukture, ki nikakor ni takšna kot bi morala biti.

Kako ocenjujete dosedanje delo aktualnega župana?

Dela dosedanjega župana ne nameravam kritizirati. Vem pa, da se da marsikatero stvar narediti bolje. Pri izbiri gradnje bi lahko bili malo bolj kreativni in napredni, tu imam v mislih montažne suhe gradnje. Ne podpiram podražitev komunalnih storitev, ki so jih hoteli speljati v zadnjem mandatu. Če hočete oceno njegovega dela od 1 do 5, od mene dobi 3.

K programu bomo šli pozneje, zaenkrat pa: katere so 3 glavne stvari, ki jih je treba v občini Trebnje spremeniti, izboljšati?

Najbolj pomembna se mi zdi rešitev prostorske stiske v osnovni šoli. Po postopku, ki ga imamo opisanega v programu.

Nadalje je treba urediti uvoz v Trebnje pri gradu, tako kot je že zastavljen projekt: rušenje viadukta nad avtocesto, izdelava krožišča, most čez temenico in železniško progo. Da promet v tem delu mesta poteka tekoče in brez zastojev.

Tretja stvar pa je širitev in preplastitev ceste Trebnje – Repče, ki je najbolj nujna, potem pa so tu še ostale ceste, ki so v slabem stanju.

Kakšen pa je konkretno vaš program?

Najnujnejša je ureditev stiske v osnovni šoli. Na občinskem svetu smo se dogovorili, da naj se urgentno reši zadeva v Nemški vasi, kjer naj bi bila devetletka. Potekajo pogovori za odkup zemljišča poleg šole in se zadeva spelje naprej. Če se zadeva tam ne bo rešila, se gre v dozidavo pri Osnovni šoli Trebnje ali v izgradnjo popolnoma nove osnovne šole v Trebnjem.

Reševanje uvoza v Trebnjem in nadaljevanje sanacije preostalih dveh mostov pri uvozu sem že omenil. To je sicer bolj državni projekt, vendar se dotika tudi lokalne skupnosti – pločniki, zemljišča …

Tudi lokalna cesta Odrga –  Repče in naprej do Šmavra in Rdečega kala je nujna obnove. Ta cesta ni več podobna cesti.

Naj naštejem še naslednje projekte, ki jih imam v programu:

  • Ureditev lokalne ceste čez Grmado do Dobrniča
  • Pločniki v Trebnjem mimo bencinske črpalke OMV – do uvoza za v vas Primštal
  • Potrebno je nadaljevanje aktivnosti za dokončanje prepotrebnega kulturnega doma na mestu sedanje zgradbe Komunale.
  • Zelo potrebna ja izgradnja mostu v Štefanu in navezava na H1 in kasneje na avtocesto, vendar je to državni projekt.
  • Potrebno bi bilo kopališče v Trebnjem ali bližnji okolici za celotno območje Upravne enote Trebnje. Kopališče je nekoč na Mirni že bilo.
  • Nujno je potrebno pospešeno vlagati več sredstev v obnovo zanemarjenih lokalnih cest v skoraj vseh krajevnih skupnostih.

Tu so nadalje še naslednje nujne stvari: začetek gradnje vrtca v Šentlovrencu, pločnik na Čatežu, kanalizacijski sistem v Dobrniču, ureditev športnega igrišča v Dobrniču s t. i. tartanovo prevleko, ureditev vrtca v Velikem Gabru, izgradnja mrliške vežice v vasi Sela Šumberk in še je tega.

Posebej želim poudariti, da nameravam imeti posluh za vse predsednike krajevnih skupnosti in z njimi sodelovati pri reševanju težav.

Kaj vas je sicer vodilo, da ste vstopili v politiko?

Politika me zanima že od osnovne šole. Leta 2008 sem se vpisal v Slovensko demokratsko stranko (SDS), zadnja 4 leta pa sodelujem tudi v Občinskem odboru SDS Trebnje. Za korak naprej sem se odločil, ker vem, da lahko le na takšen način vplivam k izboljšanju kakovosti življenja tako na lokalni kot tudi na državni ravni.

A. L.