Izplačilo energetskega dodatka

(vir: pixabay.com)

Solidarnostni dodatek zaradi visokih cen energentov, v višini 150 evrov, bo izplačan jutri in v četrtek.

Jutri, 12. aprila, bodo solidarnostni dodatek v višini 150 evrov prejeli upokojenci in prejemniki invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe. Pogoj je tudi, da njihovi prihodki decembra 2021 niso presegali 1000 evrov.

V četrtek, 14. aprila, bodo dodatek prejeli ostali upravičenci, in sicer:

  • upravičenci do nadomestila za invalidnost za mesec december 2021
  • prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za mesec december 2021
  • upravičenci do otroškega dodatka za prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za mesec december 2021
  • upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021
  • rejniki, ki so imeli v decembru 2021 sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo.

M. D.