Izplačilo dodatka za kmete z nizkimi prejemki, ki so starejši od 65 let

(vir: pixabay.com)

Konec decembra je bil v Uradnem listu RS objavljen Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki je podlaga tudi za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za izboljšanje socialnega položaja oseb, ki imajo nizke dohodke in so glede na ogroženo starostno skupino najbolj izpostavljene nevarnostim epidemije.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov so upravičene osebe, ki so na dan 31. 12. 2020:

  • dopolnile 65 let starosti,
  • nosilci oziroma člani kmetije, skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
  • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
  • niso prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence v skladu z 92. členom zakona in
  • katerih obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino za leto 2019, preračunano na mesec, niso presegli zneska 591,20 eurov.

Vlagatelji, ki želijo pridobiti enkratni solidarnostni dodatek za izboljšanje socialnega položaja oseb, morajo vložiti vlogo, ki jo je potrebno poslati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vloga z navodili je na voljo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, objavljamo jo tudi v nadaljevanju.

Vlogo je treba izpolniti čitljivo in z velikimi tiskanimi črkami ter poslati priporočeno po pošti na

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

s pripisom: »VLOGA ZA ENKRATNI SOLIDARNOSTNI DODATEK« ali

elektronsko na elektronski poštni predal [email protected] s skeniranim podpisom.

ROK za oddajo vloge za enkratni solidarnostni dodatek, je 31. januar 2021.

Mlajšim priporočamo, da svojce opozorijo na to in jim pri tem tudi pomagajo, če je to potrebno.

Vloga, ki jo lahko tudi natisnete, izpolnite in pošljete na zgoraj navedeni naslov:

Vir: Izplačilo dodatka za kmete z nizkimi prejemki, ki so starejši od 65 let | GOV.SI

M. D.