Izjava dneva: “Zavajanja priučenih finančnikov imam počasi dovolj”

Monika Gregorčič, poslanka SMC/Konkretno (vir: dz-rs.si)

“Zavajanja priučenih finančnikov imam počasi dovolj. Logično, da absolutni dolg na prebivalca narašča, saj raste bruto domači proizvod (BDP), produktivnost …

Tudi obrestne mere so zgodovinsko nizke. Verjamem, da so v SAB za procentni račun že slišali, ampak vseeno raje rišejo zavajajoče grafe. V bistvu napovedujejo novi ZUJF.”

Tako se je Monika Gregorčič, poslanka stranke SMC, odzvala na vnovično zavajanje stranke SAB oz. njene predsednice Alenke Bratušek, ki vnovič manipulira s podatki.

Bratuškova velja tudi za priučeno finančnico, diplomirala je z diplomsko nalogo Vpliv poroznosti konfekcijskih medvlog na hitrost izhlapevanja znoja (vir).

Gregorčičeva je na Twitterju objavila še primerjavo podatkov o gibanju dolga na prebivalca, proračunskega primanjkljaja in stroškov zadolževanja v obdobju 2004-2014.

Iz podatkov (vir) je razvidno, da se je dolg države na prebivalca najbolj povečal v letu 2014, ko je vlado vodila Alenka Bratušek. Javnofinančni primanjkljaj sektorja države pa je bil najvišji v letu 2013, presegal je 15 odstotkov, vlado je prav tako vodila Bratuškova.

Gregorčičeva je tudi opozorila, da se ne more mešati pojmov javni dolg in skupni dolg. “Razliko bi morali poznati tudi priučeni finančniki!”

 

Tako pa zavaja SAB Alenke Bratušek:

ZUJF je kratica za Zakon za uravnoteženje javnih financ, s katerim se črtajo oz. znižujejo posamezne pravice, povečujejo pa se lahko tudi davki. V to stanje so nas stranke KUL že pripeljale v letih od 2009 do 2011, ko niso bile sposobne obvladovati takratne finančne krize, ki je prerasla v gospodarsko, Slovenija pa se je pri tem takrat najslabše izkazala.

Vir: Twitter

M. D.