Ivančna Gorica: Začela se bo gradnja prizidka osnovne šole v Šentvidu pri Stični

Podpis pogodbe za OŠ Šentvid pri Stični, na fotografiji ivanški župan Dušan Strnad in direktor podjetja GPI Tehnika Gregor Merlin (foto: Gašper Stopar, občina)

Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični bo po lanskoletni celoviti energetski sanaciji šolskih prostorov in telovadnice z zamenjavo vira ogrevanja deležna še dozidave, prenove kuhinje in upravnih prostorov. Že v kratkem bodo na šolskem kompleksu, ki jo v tem šolskem letu obiskuje 449 učencev, stekla nova gradbena dela.

Gradbeno pogodbo za rekonstrukcijo in dozidavo šole sta včeraj podpisala župan Dušan Strnad in direktor podjetja GPI Tehnika Gregor Merlin. Pogodbena vrednost investicije znaša 1.888.637 evra (z DDV), rok izgradnje je do novembra 2024.

Projekt rekonstrukcije šole zajema odstranitev severozahodnega trakta učilnic v pritličju (zdajšnje učilnice za tehniko, matematiko in fiziko) za odrom v avli. Na mestu rušitve se bo izvedla novogradnja prizidka v tlorisno podobni gabaritih. Nov prizidek bo zgrajen v dveh etažah s sedmimi učilnicami, v velikosti cca 660 m2. Po besedah vodje Oddelka za investicije iz občinske uprave Simona Kastelica, projekt zajema tudi prenovo kuhinje z novimi instalacijami in kuhinjsko opremo, dodatno pa bodo preurejeni še upravni prostori, zbornica in kabineti. Urejen bo tudi povezovalni hodnik v 1. nadstropju z novimi učilnicami in starim delom objekta.

Župan Dušan Strnad je ob podpisu poudaril, da gre za izjemno zahteven projekt, ki bo potekal v času šolskega pouka, glavnina del pa se bo izvajala v poletnih mesecih. Kljub temu, da gre za izvajalsko podjetje, ki je uspešno zgradilo že kar nekaj vzgojno – izobraževalnih objektov v ivanški občini, bo moralo  v veliki meri sodelovati s šolo in usklajevati gradbena dela z aktivnostmi na šoli. Tega se dobro zaveda tudi direktor GPI Tehnika Gregor Merlin, ki je povedal, da se bodo potrudili nenehno zagotavljati varstvo pri delu, nemoten potek pouka in kar je najpomembnejše, varstvo otrok. Še posebej v času rušitve obstoječih treh učilnic zgrajenih leta 1967.

Občina Ivančna Gorica je sočasno v fazi izbire izvajalca za dobavo in montažo kuhinjske opreme, v pripravi pa je še javno naročilo za izbiro dobavitelja pohištvene opreme in ostale opreme. Kot že rečeno, je rok za rekonstrukcijo šolskih prostorov mesec november, do začetka novega šolskega leta pa je potrebno zagotoviti nemoteno delovanje kuhinje in zbornice.

Označen načrtovan prizidek k OŠ v Šentvidu pri Stični.

Vir in foto: Gašper Stopar