Ivančna Gorica: Leto 2024 prinaša izgradnjo tržnice na novi lokaciji

Podpis pogodbe: (od leve) Gašper Ploj, direktor podjetja GIB gradnje, d. o. o., in Dušan Strnad, župan Občine Ivančna Gorica (vir: občina)

Ob izteku leta 2023 je bila sklenjena pogodba z izvajalcem za ureditev tržnega prostora v centru Ivančne Gorice. Gradbeno pogodbo za izgradnjo pokrite tržnice v Ivančni Gorici, v vrednosti 636.386 evrov (z DDV), sta podpisala župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad in direktor podjetja GIB gradnje, d. o. o., Gašper Ploj.

Izbrano gradbeno podjetje iz Grosuplja bo izvedlo gradbeno-obrtniška in instalacijska dela, kjer je zajeta ureditev tlakovanja ter izgradnja pokrite tržnice. Pokrita tržnica je zasnovana kot lesena strešna konstrukcija na parih vitkih jeklenih stebrov. Pod streho je umeščen servisni objekt, katerega sestavljajo sanitarije, prodajni avtomati ter prostori za shranjevanje. Tržni prostor se bo lahko še dodatno povečal s premično platneno streho.

Nova lokacija še vedno v središču kraja

Zdajšnji prostor tržnice ob kulturnem domu v Ivančni Gorici, zaradi prihajajoče gradnje Kulturno upravnega centra Ivančna Gorica, tega ne dopušča več, zato je izbrana nova lokacija na območju parkirnega prostora pri trgovini TUŠ in banki NLB. Na omenjenem prostoru se na levi strani ohranja zeleni pas z vodnjakom, na desni bodo, za potrebe delovanja banke, urejena parkirna mesta, osrednji del pa je namenjen ureditvi tlakovanja in postavitvi tržnice.

Z izgradnjo tržnice bo pridobljen nov prostor za druženje, tako za izvedbo tematskih dni, kot drugih vrst prireditev v centru kraja. Dodatna parkirna mesta se bodo zagotovila z ureditvijo peščenega parkirišča na območju med trgovino TUŠ, stanovanjskimi bloki in pošto.

Pogodbeni rok za izgradnjo pokrite tržnice je 5 mesecev. Izvajalec bo z deli začel še v tem tednu. S tem bo omenjeno parkirišče (pri Tušu) zaprto in preusmerjeno na bližnje peščeno parkirišče. Vse uporabnike prosijo za strpnost v času izgradnje tržnice.

Vizualizacija načrtovane tržnice v Ivančni Gorici (vir: občina)

Besedilo in foto: Gašper Stopar