Inflacija še vedno precej nad evrskim povprečjem

(pixabay.com)

Letna inflacija je bila decembra 4,2-odstotna, povprečna letna inflacija v 2023 je bila 7,4-odstotna (lani 8,8 odstotka). Letno inflacijo so najbolj zaznamovale višje cene hrane in brezalkoholnih pijač. Storitve so se v enem letu podražile za 6,0 %, blago pa za 3,3 %. 

Inflacija v Sloveniji je še vedno precej nad evrskim povprečjem (v državah z evrom). To je bilo novembra pri 2,4 odstotka, v članicah EU je bila 3,1-odstotna. Podatki za december še niso znani.

Podražitve v Sloveniji po posameznih skupinah so bile naslednje (primerjava leti 2023 : 2022):

 • Hrana in brezalkoholne pijače: 7,2 %
 • Alkoholne pijače in tobak:        9,1 %
 • Oblačila in obutev:                  4,7 %
 • Stanovanjski stroški:               8,8 % (stanovanja, voda, elektrika, plin in dr. gorivo)
 • Stanovanjska in gospodinjska oprema in tekoče vzdrževanje stanovanj: 6,6 %
 • Zdravstvo:                              9,5 %
 • Prevoz:                                   0,2 %
 • Komunikacije:                         1,6 %
 • Rekreacija in kultura:               7,2 %
 • Izobraževanje:                        4,7 %
 • Restavracije in hoteli:              9,3 %
 • Raznovrstno blago in storitve:  7,6 %
 • SKUPAJ:                                 7,2 %

Opomba: Upoštevani so harmonizirani indeksi cen v Sloveniji, primerljivi z merjenjem v evroobmočju.

V Sloveniji so se letos trikrat zvišale trošarine za tobačne izdelke, večkrat so se spremenile trošarine za naftne derivate, stopnja davka na dodano vrednost (DDV) za energente za ogrevanje pa se je povečala, iz 9,5 % se je vrnila na 22 %.

Spomnimo. Inflacija v času prejšnje vlade je bila bistveno pod povprečjem EU in evroobmočja. V času zdajšnje vlade oz. z novo vlado pa je planila navzgor.

(Vir: SURS)

M. D.