Ima jedrska energija prihodnost z izgradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško?

Nuklearna elektrarna Krško (vir: arhiv)

V Sloveniji je dobra petina vse električne energije pridobljena iz jedrske energije. Jedrska energija se pridobiva v Nuklearni elekrarni Krško (NEK), ki predstavlja približno 40 % v Sloveniji proizvedene električne energije, polovica te energije pripada polovični solastnici elektrarne Republiki Hrvaški. 

 

Slovenija se bo čez dobrih deset let spoprijela z izzivom zmanjšane energetske samooskrbe, saj smo zadnjih 40 let večino elektrike pridobili iz jedrske elektrarne, termoelektrarne in hidroelektrarn, a v prihodnjih letih sledijo številne prelomnice: leta 2033 naj bi zaprli Termoelektrarno Šoštanj; leta 2043 bo prvi blok NEK star 60 let in se bo morda moral ugasniti, če ne bo dovoljenja za ponovno podaljšanje obratovanja; do leta 2050 naj bi tudi povsem razogljičili energetiko.

V Slovenski demokratski stranki si zato prizadevajo za čim hitrejšo izgradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško (JEK2), ki ima tudi široko podporo v javnosti, vendar pa dejavnosti v zvezi z njo potekajo prepočasi. Predsednik vlade Robert Golob je junija, ko je bil na obisku v NEK in na sedežu Gen energije, napovedal, da bi po optimistični časovnici (tudi z zakonskimi poenostavitvami) JEK2 zgradili do leta 2037 oziroma 2038. 

Iz kabineta predsednika vlade je slišati, da je projekt JEK2 “najpomembnejša strateška investicija v nizkoogljični vir električne energije v Sloveniji”. Kar pa se ne sklada z zakonodajo, ki se sprejema in načrtuje. Do 17. septembra 2023 je bil v javni obravnavi predlog Zakona o energetski politiki, ki ves čas omenja nizkoogljične vire, vendar pa ni nikjer zares opredeljeno, kateri viri spadajo v to skupino virov. V predlogu zakona pa se tudi ignorira najbolj zanesljiv vir čiste energije, saj npr. izraza “jedrska energija” sploh ne najdemo, na kar so se odzvali tudi številni jedrski strokovnjaki. 

“Zavedati se moramo, da bo brez jedrske energije prehod v brezogljično družbo težji in dražji, morebitno zavlačevanje s projektom JEK2 pa škodljivo v luči električne samooskrbe v Sloveniji in nadgrajevanja gospodarskega koncepta slovenskega gospodarstva. Poudariti je potrebno tudi, da je jedrska energija varna ravno tako, kot sta sončna in vetrna energija, zato ne bi smelo biti nobene dileme glede pospešitve projekta izgradnje JEK2. Kot pa lahko opazimo, vlada dr. Roberta Goloba postavlja jedrsko energijo na stranski tir in se ne pusti prepričati, da bi projekt JEK2 pospešili,” navajajo v SDS in dodajajo:

“Slovenija nujno potrebuje močan in stabilen vir energije, zato v Poslanski skupini SDS zahtevamo nujno skupno sejo pristojnih odborov, ki bo prednostno naslovila vprašanje izgradnje drugega bloka Jedrske elektrarne Krško.”

M. D.