Hitri testi bodo plačljivi, razen za izjeme

Minister za zdravje Janez Poklukar na današnji novinarski konferenci (vir: Twitter)

Minister za zdravje Janez Poklukar je na današnji novinarski konferenci predstavil včeraj sprejeto Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2. Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 23. avgusta 2021.

Ob tem je pojasnil, da ko ni bilo cepiva, ali ga ni bilo zadosti, so bili presejalni programi pomemben ukrep za zamejevanje širjenja virusa, danes pa je cepiva dovolj.

Hitri testi bodo tako plačljivi, razen za naslednje izjeme:

‒ osebe, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 s svojim delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje, to so uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialno varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domovih, centrih za tujce, varnih hišah, azilnih domih, integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke,

‒ osebe, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar se izkaže z zdravniškim potrdilom.

V šolah bomo še naprej izvajali samotestiranje s hitrim antigenskim testom  tako, da testirana oseba sama opravi odvzem brisa in odčita rezultat. Način izvajanja samotestiranja bomo določili skupaj z ministrstvom za izobraževanje.

Opredeljena bo najvišja višina cene povračila HAGT testa. Kadar izvajalec programov opravlja teste HAGT za samoplačnike, cena storitve ne sme presegati 12 eur.

Slovenija je kupila dovolj cepiva, da se lahko vsak cepi, je poudaril Poklukar. Odločitev za cepljenje je svobodna odločitev vsakega od nas.

Minister kljub temu poziva vsakega posameznika, da stopimo skupaj in poskrbimo za čim večji mehurček cepljenih. Več kot nas bo cepljenih, bolj varni bomo kot družba.

Pomembno: V tem ali naslednjem tednu bodo vsi organizatorji javnih prireditev lahko dostopali do aplikacije za android, s katero bodo lahko anonimno spremljali upoštevanje PTC pogoja pri svojih obiskovalcih. PTC pogoj je: prebolevnost, testiranje, cepljenje.

Na svetu je 2,45 % celotnega prebivalstva je že zbolelo za covid-19 (186 milijonov ljudi), od tega je bilo preko 4 milijona mrtvih. V tednu od 5. do 11. julija je bilo 3 milijona na novo odkritih primerov. Največje povišanje je v vzhodnem Mediteranu (25 %), Evropa ima 20 % povišanje.

M. D.