nedelja, 14 julija, 2024
Doma Bela krajina Gozdovi se spreminjajo v smetišča: 82 odlagališč in 23 ton odpadkov za...

Gozdovi se spreminjajo v smetišča: 82 odlagališč in 23 ton odpadkov za migranti

Na šentjernejskem delu Gorjancev so v zadnjem času spet opazni pripravljeni kampi in nato tudi kupi odpadkov za migranti, nazadnje so odkrili kar 70 spalnih vreč. (vir: FB)

V zadnjem času so na območju občine Črnomelj našli 38 odlagališč odpadkov za nezakonitimi migranti. Na območju Kostela so našli 30 odlagališč, na območju Novega mesta 9, na območju Kočevja 4 in na območju Sodražice 1 odlagališče.

Skupno je to 82 odlagališč, kjer je bilo blizu 23 ton odpadkov za nezakonitimi migranti. Po posebnem protokolu (z ustrezno zaščito) jih pospravljajo komunalne službe, navajajo občine.

Vlada je maja sprejela sklep, da bo vladni Urad za oskrbo in integracijo migrantov občinam na podlagi informacij policije in zahtevkov povrnil stroške za odstranitev odpadkov za nezakonitimi migranti. Zato smo občine vprašali, koliko informacij o natančnih lokacijah odlagališč so jim sporočili s policije, kakšne so okvirne količine odpadkov, kdo to odstranjuje in kdo plačuje.

Odgovore smo prejeli od občin: Črnomelj, Kostel, Novo mesto, Kočevje in Sodražica. Iz občin Šentjernej, Loški Potok, Osilnica, Metlika in Ribnica odgovorov niso posredovali. Občino Semič pa smo za posredovanje podatkov zaprosili naknadno, saj so v zadnjem času odpadki za migranti zaznani tudi na njihovem območju.

Črnomelj: 38 lokacij in 12 ton odpadkov

Iz kabineta črnomaljskega župana so nam sporočili, da so od Policijske postaje Črnomelj prejeli popis lokacij, kjer so ilegalni migranti odložili smeti. Teh lokacij je 34, okvirna količina odloženih stvari je okoli 10.130 kg. Komunala Črnomelj pa je samo septembra odstranila odpadke na 36 lokacijah, v količini 5400 kilogramov neto. Odstranitev bo plačala občina, ki bo nato od vladnega urada terjala povračilo stroškov.

Dodajmo, da sta bili ob 36 lokacijah, kot jih navaja občina, najdeni še vsaj dve lokaciji. Eno so pri Cerkviščih pospravljali člani vaških straž, drugo pa pri Vukovcih pri Vinici člani Slovenske filantropije. To pomeni, da je bilo v Občini Črnomelj od maja dalje vsaj 38 lokacij z odpadki migrantov, teža teh je bistveno presegala 10 ton. Po naši oceni glede na znane podatke okoli 12 ton.
Poleg navedenega odpadke za migranti ob znanih migrantskih poteh na območju občine po njihovem pripovedovanju odstranjujejo tudi domačini. Večinoma jih sežgejo.

Kostel: 30 lokacij in 10 ton odpadkov

Iz kostelske občine so nam sporočili, da jim je policija posredovala seznam 30 odlagališč na območju njihove občine. “Odpadke, ki jih puščajo migranti, odstranjuje Komunalno podjetje Kočevje, po posebnem protokolu.” Dodali so, da podatke na osnovi posebne evidence posredujejo Policiji, to nato plača vladni urad.

Količine pobranih odpadkov za migranti v občini Kostel niso navedli. Glede na to, da je kostelski župan Ivan Črnkovič že pred časom dejal, da so njihovi gozdovi nasmeteni z odpadki in na podlagi primerjave s podano količino črnomaljske občine ocenjujemo, da so tudi v Kostelu našli okoli 10 ton odpadkov za nezakonitimi migranti.

Novo mesto: 9 lokacij in 500 kilogramov odpadkov

Iz kabineta novomeškega župana so nam sporočili, da jim je Policijska postaja Novo mesto posredovala 8 informacij o najdenih lokacijah “nezakonito odloženih komunalnih odpadkov, ki so posledica nelegalnih prehodov državne meje na območju Mestne občine Novo mesto”. Odstranjevanje komunalnih odpadkov koordinira Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in občine Straža, v sodelovanju s policisti policijske postaje in izvajalcem javne službe, Komunalo Novo mesto. “Vseh osem najdenih lokacij je bilo takoj pospravljenih, odstranjenih pa je bilo za 410 kg komunalnih odpadkov,” so zapisali.

Dodajmo, da so odpadke na lokaciji Bukovce pod Dolžem pospravljali tudi člani vaških straž, zato na podlagi zaznanega ocenjujemo, da je bilo na novomeškem območju z 9 odlagališč odstranjenih vsaj 500 kilogramov odpadkov za migranti.

Iz občine so še sporočili, da so Uradu za oskrbo in integracijo migrantov že poslali zahtevke za povračilo stroškov odstranitve odpadkov za migranti.

Kočevje: 4 lokacije in 120 kilogramov odpadkov

Iz kabineta kočevskega župana so nam sporočili, da so bili obveščeni o štirih lokacijah oziroma odlagališčih. Količina odpadkov je bila 120 kg, odstranila jih je Komunala Kočevje. Stroške v višini 364,47 evra je plačala občina in vladnemu uradu poslala zahtevek za povračilo stroškov.

Sodražica: 1 lokacija

Župan občine Sodražica nam je sporočil, da imajo na območju občin Policijske postaje Ribnica dogovor, da začasno za sanacijo odloženih stvari migrantov poskrbi JKP Komunala Ribnica. Dogovor se nanaša tudi na obveščanje, kjer policija neposredno sporoča zabeležene najdbe Komunali. Iz podatkov, ki so jim bili posredovani, je bilo doslej na območju Občine Sodražica najdeno in evidentirano eno najdišče, in to v mesecu juniju, ki so ga delavci Komunale tudi sanirali. Količine odpeljanih odpadkov iz občine niso sporočili.

Policija statistike o odlagališčih (menda) ne vodi

Za število odlagališč po posameznih policijskih območjih smo vprašali tudi pristojne na Policijski upravi Ljubljana in Policijski upravi Novo mesto. Iz obeh uprav smo prejeli identičen odgovor. To pa je, da statističnih podatkov na policiji ne vodijo, da pa “policisti v vseh primerih, ko zaznajo odlagališče ali jih o tem obvestijo občani, informacijo o natančni lokaciji odlagališča in podatke o okvirni količini odloženih stvari posredujejo pristojni službi občine, na območju katere je bilo odkrito odlagališče”.

Statistike morda na Policiji res ne vodijo, dejstvo pa je, da občinam dostavljajo sezname oziroma Popise lokacij.

Za konec dodajmo, da podatki iz spletne baze Erar kažejo, da Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov nobeni od navedenih občin doslej ni nakazal niti evra.

V nadaljevanju v galeriji objavljamo nekaj novih fotografij o odpadkih, ki ostajajo za nezakonitimi migranti. (Za povečanje kliknite na sliko.)

Foto, vir: FB

C. R.