Gibanja v državnem proračunu letos slabša kot lani

(vir: pixabay.com)

Fiskalni svet je na svoji spletni strani objavil novo številko publikacije Mesečna informacija, katere ključni poudarki so:

·        Državni proračun je imel v prvih petih mesecih primanjkljaj (-226 mio EUR), brez upoštevanja učinka odhodkov za blažitev epidemije (101 mio EUR) in ukrepov za blažitev draginje (362 mio EUR) pa presežek v višini 238 mio EUR.

·        V prvih petih mesecih letos je bil skupni primanjkljaj večji kot v enakem obdobju lani (za 209 mio EUR), t. i. »očiščeni« presežek (brez interventnih ukrepov) je bil manjši za 293 mio EUR.

·        Medletno večji »očiščeni« primanjkljaj je zlasti posledica nižje rasti prihodkov kot v enakem obdobju lani, v največji meri zaradi padca prihodkov od davka na dohodek pravnih oseb ob visoki lanski osnovi, deloma pa tudi višje rasti odhodkov za stroške dela, ki je posledica jeseni sklenjenega dogovora.

Več na povezavi: Mesečna informacija, junij 2023 

M. D.