Gibanja na trgu dela zelo spodbudna

(foto: pixabay.com)

Gibanja na trgu dela so bila v letošnjem aprilu precej bolj spodbudna kot v enakem mesecu lani, podobno je tudi v začetku maja. Brezposelnost se še naprej zmanjšuje. 

Še ob koncu aprila smo imeli 79.368 brezposelnih, v četrtek, 6. maja, pa se je to že znižalo pod 78.000.

Zavod za zaposlovanje je zaradi velikega zanimanja začel objavljati število brezposelnih po dnevih. Spodnja grafika pokaže podatke po dnevih in primerjava s številom brezposelnih pred letom dni (vir).

Predsednik vlade Janez Janša je te podatke komentiral z naslednjimi besedami: “Najboljša socialna politika je politika ustvarjanja novih dobro plačanih delovnih mest. Pa šolstvo, ki usposablja mlade za uporabo dostopnega znanja. In družinam naklonjeno okolje. Brezposelnost v Sloveniji pravkar padla pod 78.000.” Poleg je pripisal: “Zmoremo.”

Brezposelnost se zmanjšuje v celotni državi

Podatki za april kažejo, da se brezposelnost zmanjšuje v vseh območnih službah zavoda. Aprila se je brezposelnost v vseh enotah zavoda zmanjšala pod raven iz lanskega aprila (vir).

Poklici, ki so jih aprila najbolj iskali

Delodajalci, med katerimi je bilo največ delodajalcev s področja predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva ter drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti, so aprila zavodu sporočili 9933 prostih delovnih mest, 15,6 % manj kot marca in 129,1 % več kot aprila 2020.

Delodajalci so aprila iskali največ delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih (769), natakarjev (440), delavcev za preprosta dela pri visokih gradnjah (394), čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah (364), vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev (277), strokovnjakov za zdravstveno nego (234), kuharjev (232), skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo (215), strokovnih sodelavcev za zdravstveno nego (211) in prodajalcev (205).

Prostih delovnih mest, ki so jih na zavodu prejeli v prvih štirih mesecih, je bilo 42.556, kar je 20 odstotkov več kot v enakem obdobju lani.

Napovedi so spodbudne

Napovedi za leto 2021 so spodbudne. Za veliko poklicev se predvideva, da bodo potrebe delodajalcev presegle ponudbo na trgu dela. Kadra bo večinoma primanjkovalo.

Zavod za zaposlovanje pa je pripravil tudi razmere po posameznih poklicih in po območnih službah.

Na območju območne službe Novo mesto bo presežek poklicev v naslednjih skupinah:

 • Delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih
 • Delavci za preprosta kmetijska dela na mešanih kmetijah
 • Drugi delavci za preprosta dela
 • Ekonomisti
 • Filozofi, zgodovinarji in politologi
 • Kozmetiki
 • Poslovni sekretarji
 • Prevajalci, tolmači, lektorji in drugi jezikoslovci
 • Prodajalci
 • Sestavljavci električne in elektronske opreme
 • Sociologi, antropologi
 • Tajniki

Kako je z zaposlitvijo ostalih poklicev, kje je primanjkljaj in kje je ravnovesje, pa si poglejte tukaj: Poklicni_barometer Podatki so zelo uporabni tudi pri morebitnem odločanju o šolanju vnaprej.

Podatki o registriranih brezposelnih osebah ob koncu aprila po območnih enotah. V enoti Novo mesto, ki pokriva širše območje, je bilo 3657 brezposelnih. Brezposelnost se je zmanjšala za 7 odstotkov.

Primerjava brezposelnosti po državah, 27 članicah EU, ki pokaže, da je Slovenija med najboljšimi v EU. (vir: Eurostat)

J. M.