GEN-I: Zeleni načrt za Slovenijo

GEN-I načrtuje 1.000 MW sončnih elektrarn in 1,06 milijarde evrov investicij za zeleno in digitalno preobrazbo.

Robert Golob (vir: arhiv)

Do leta 2030 namerava GEN-I investirati 1,06 milijarde evrov v naložbe, ki bodo pospešile in omogočile razogljičenje Slovenije, ter postaviti 1.000 MW sončnih elektrarn različnih velikosti. Ugotovili so, da je s pravimi koraki razogljičenje celotne slovenske elektroenergetike ob nespremenjeni uvozni odvisnosti, konkurenčnem trgu in ohranjanju robustnosti sistema mogoče pred letom 2050.

Skupina GEN-I je z namenom, da uspešno naslovi podnebno krizo, z lastno strokovno ekipo pod koordinacijo dr. Dejana Paravana, direktorja strateškega inoviranja, pripravila analizo stanja ESS in potencialnega razvoja elektroenergetskega sistema Slovenije (EES).

Rezultati za Slovenijo so več kot spodbudni, saj kažejo, da lahko ob ohranitvi štirih ključnih ciljev zagotavljanja kakovosti EES (okoljski cilj, neodvisnost, zanesljivost in konkurenčnost) Slovenijo razogljičimo že pred letom 2050.

Razogljičenje EES bo GEN-I pospešil z investicijami v zelene tehnologije. Do leta 2030 nameravajo investirati 1,06 milijarde evrov investicij v nove tehnologije in digitalizacijo. Tako bodo v prihodnjih devetih letih zgradili 1.000 MW novih sončnih elektrarn vseh velikosti.

Zaradi nestanovitne proizvodnje obnovljivih virov energije (OVE) in zagotavljanja stabilnosti sistema bodo vlagali tudi v vgradnjo hranilnikov vseh vrst, predvsem v baterijske hranilnike energije, namenjene premoščanju razlike med proizvodnjo in odjemom znotraj dneva.

Vlaganja se bodo nadaljevala tudi na področju razvoja in upravljanja fleksibilnih virov, s tehnologijo in digitalizacijo pa bo družba postala največji agregator fleksibilnosti na prenosni in distribucijski ravni.

Zelena preobrazba v digitalno tehnološko podjetje

Skladno z zastavljenimi načrti bo GEN-I v celoti razogljičil svoje lastno delovanje do leta 2025 in s tem v prihodnje deloval kot vodilni promotor čim hitrejšega razogljičenja slovenske družbe. S prihajajočim investicijskim ciklom in popolno usmeritvijo v razogljičenje se bo GEN-I preobrazil iz energetske družbe v digitalno tehnološko podjetje. Kot gonilna sila pri razvoju novih digitalnih in podatkovnih storitev bo svojim odjemalcem omogočil enostavno ter stroškovno učinkovito integracijo »trajnostnega energetskega kroga« v elektroenergetska omrežja.

Za uresničitev zastavljenih načrtov bodo v GEN-I do leta 2030 zaposlili do 700 novih sodelavcev z različnimi znanji in izkušnjami, ki bodo pripomogli k zeleni preobrazbi.

Po rekordnem letu 2020, ko je trgovanje prvič preseglo 100 TWh (preko 140 TWh), je družba GEN-I do leta 2030 predvidela povečanje prodane elektrike na mednarodnih trgih na debelo na 1.000 TWh, kar predstavlja skoraj 100-kratnik porabe elektrike celotne Slovenije.

Dodatno v tujini načrtujejo tudi širitev na področju maloprodaje, in sicer želijo z akvizicijami manjših dobaviteljev do leta 2030 dobavljati elektriko 1,2 milijona odjemalcem. GEN-I tako s svojim mednarodnim delovanjem povezuje Slovenijo z globalnimi megatrendi, njegove investicije pa so usmerjene predvsem v lokalno okolje.

Skupina GEN-I je sicer že danes vodilni promotor in pospeševalec zelene preobrazbe pri nas. S pričetkom letošnjega leta so se v celoti odpovedali fosilnim gorivom in tako od 1. januarja 2021 vsem odjemalcem dobavljajo izključno energijo brez fosilnih virov.

Do zdaj so v Sloveniji postavili več kot 2.100 sončnih elektrarn za individualno samooskrbo, prvo samooskrbno sončno elektrarno na večstanovanjski stavbi na Jesenicah in prvo samooskrbno OVE skupnost v Budanjah pri Ajdovščini.

Že več kot deset let veljajo za vodilnega kupca energije iz razpršenih obnovljivih virov. Z znanjem, ambicioznostjo in predanostjo skupnim ciljem optimistično zrejo v zeleno prihodnost.

M. D.