Finančni minister: “Danes lahko govorimo o največjem povečanju pokojnin”

Na 4. konferenci pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Portorožu je zbrane nagovoril tudi finančni minister mag. Andrej Šircelj. Poudaril je, da je skrb za starejše za to vlado izjemno pomembna.

Po covid krizi je finančni sistem stabilen, gospodarstvo deluje, brezposelnost pa je nižja kot je povprečje v EU in v evroobmočju.

Razlog za to je dejstvo, da se je vlada na covid-19 odzvala hitro. “Ukrepi so vplivali na to, da je gospodarstvo lahko začelo okrevati in da na trgu dela ni večjih negativnih posledic. Uspelo nam je ohraniti delovna mesta,” je dejal minister.

Dodal je, da sicer drži, da smo se zadolžili, vendar pa smo s tem ohranili zdravje ljudi, delovna mesta in podjetja. “Dolg se bo zagotovo zniževal. Vsi finančni tokovi so nadzorovani,” je poudaril.

Danes lahko govorimo tudi o največjem povečanju pokojnin.

Še več, “pokojnine se ne bodo znižale”. Skrb za starejše je za to vlado namreč zelo pomembna. Minister je poudaril: “Med krizo smo starejšim dvakrat namenili tudi solidarnostni dodatek. Za domove za starejše je, na primer, v Načrtu za okrevanje in odpornost namenjenih 59 milijonov evrov.”

Minister je še spomnil, da število upokojencev narašča, kar kažejo vse projekcije do leta 2070, ko naj bi število upokojencev naraslo za 20 odstotkov. Prelomno leto bo leto 2042, ko bo upokojencev več od zavarovancev. Zato je vlada pripravila Zakon o demografskem skladu in tudi Zakon o dolgotrajni oskrbi.

Glede demografskega sklada je poudaril, da ta ni edini vir pokojnin, je pa dolgoročni vir. “Njegov namen je sofinanciranje pokojninske blagajne in razbremenitev proračuna, da bomo lahko nemoteno izvajali socialne, razvojne, investicijske in druge politike države.”

Minister se je navezal tudi na Zakon o dolgotrajni oskrbi. Spomnil je, da so “vsi govorili, da denarja ni. Denar je. Denar je zagotovljen z zakonom.”

Glede prihodnjih korakov je minister izpostavil, da je treba iti v smeri zmanjševanja dolgov, vendar ne brezglavo. Pomembno je, da s prihodnjo politiko ne ogrozimo okrevanja in hkrati ohranjamo stabilnost javnih financ.

Podpisana finančna pogodba za izvajanje Sklada za okrevanje in odpornost

Danes je Republika Slovenija prejela obvestilo, da je bila s strani Evropske komisije podpisana finančna pogodba za izvajanje Sklada za okrevanje in odpornost.

Podpis pogodbe pomeni podlago za začetek izvajanja nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, ki ga je pripravila in sprejela Vlada RS, ter potrdila Evropska komisija.

Do konca meseca lahko tako pričakujemo prvi priliv sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost.

J. M.