Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu uspešna na EU razpisu Erasmus+ Knowledge Alliances

Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu je bila uspešna na evropskem razpisu Erasmus+ Knowledge Alliances. V okviru projektnega konzorcija, ki združuje 8 partnerjev iz Slovenije, Irske, Velike Britanije, Nemčije, Romunije in Moldavije, bodo v 36 mesecih izvedli projekt Enabling SMEs to gain compatitive advantage from the use of HPC (HPC/SME). Proračun projekta znaša 1 milijon evrov.

Projekt bo nadgradil rezultate več obstoječih iniciativ na področju sodelovanja superračunalniških centrov z industrijskimi podjetji in razvil ustrezne ukrepe za širjenje teh tehnologij med potencialnimi uporabniki v skupini malih in srednjih podjetij. Oblikovane storitve bodo testirali v regijah na Irskem, v Sloveniji in v Romuniji.

Soavtor projekta prof. dr. Borut Rončević je ob tem poudaril, da so superračunalniki tehnologija, ki lahko izrazito pospeši in poceni proces razvoja in testiranja novih produktov. Ravno tako je pojasnil, da se vsebina projekta ustrezno vklaplja v novi Jean Monnet center odličnosti TIR2020, ki bo septembra začel delovati na fakulteti. S projektom SME/HPC je fakulteta naredila novi korak v smeri uveljavitve kot ključnega kompetenčnega centra na svojem podričju v jugovzhodni Evropi.

Ob tem naj spomimo, da ima FIŠ v lasti superračunalnik Rudolf, ki je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. FIŠ je tudi vodilni partner v okviru projekta InnoHPC v okviru programa Interreg Podonavje.