Evropska sredstva za nadgradnjo kanalizacijskega sistema v Metliki

Metlika, Cankarjeva cesta (vir: Google Street View)

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo vodi minister Zvone Černač, je objavila odločitev o finančni podpori za projekt odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Metlika.

Za projekt, vreden 952 tisoč evrov, bo Evropski kohezijski sklad prispeval okvirno 336 tisoč evrov.

V okviru projekta bo nadgrajen obstoječi sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda Občine Metlika, s čimer se bo stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje s 95,66 odstotka povečala na 99,32 odstotka.

V okviru projekta bodo uredili komunalne odpadne vode objektov na Cankarjevi cesti, ki še niso priključeni na sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode, in se zdaj zbirajo v individualnih greznicah ali pa so odplake speljane v mešani kanalizacijski vod, ki teče neposredno v potok.

V okviru projekta bo občina uredila še zbiranje komunalne odpadne vode objektov v romskem naselju Svržaki, kjer je to povsem neurejeno.

Z izgradnje nove infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda bo občina tako dosegla glavni cilj projekta, to je zmanjšanje emisij v vode.

M. D.