Evropska sredstva za 3. razvojno os – jug

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo vodi minister Zvone Černač, so odobrili evropska sredstva za projekt Izdelava dokumentacije za 2. odsek 3. razvojne osi jug, na odseku od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika ter do priključka Črnomelj jug.

Za 8 milijonov evrov vreden projekt bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 2,2 milijona evrov.

V okviru projekta bo Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) izdelala projektno in investicijsko dokumentacijo za 2. odsek 3. razvojne osi jug, torej na odseku od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika ter do priključka Črnomelj jug. Pogoj za začetek gradnje je namreč pravnomočno gradbeno dovoljenje, zato bo DARS pridobil izdelovalca projektne dokumentacije, na podlagi katere bo pridobil gradbeno dovoljenje po integralnem postopku. Na podlagi tega pa bo možno pridobiti vsa zemljišča, potrebna za gradnjo, kar bo omogočilo začetek izvajanja gradbenih del.

Drugi odsek predstavlja tri pododseke: 20 kilometrov od razcepa Gradnik do priključka Črnomelj – jug, 8 kilometrov Maline – Metlika sever in 2,5 kilometra Metlika sever – Metlika mejni prehod.

DARS bo najprej začel z gradnjo odseka Metlika sever – mejni prehod Metlika, in sicer predvidoma leta 2023.

Z naložbo bo zagotovljena boljša dostopnost do obstoječega vseevropskega prometnega omrežja TEN-T, izboljšana dostopnost in razvoj gospodarstva v regiji. Prav krepitev regionalnih razvojnih potencialov in ohranjanje delovnih mest sta osnovna namena te pomembne naložbe.

Projekt je del Dogovora za razvoj regije Jugovzhodna Slovenija.

A. L.