Ekskluzivno: S kakšnimi izzivi se soočata Novo mesto in JV Slovenija

Mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto (vir: arhiv)

V Mestni občini Novo mesto in Jugovzhodni Sloveniji (JV), katere središče je občina, se soočajo z veliko izzivi. Pomemben del teh je reševanje romske problematike. V občini in v širšem delu se soočajo tudi z velikim prometnim kolapsom, gradnja 3. razvojne osi in s tem povezane obvoznice se ne premakne nikamor. Nadalje je občina že marca lani vladi poslala pobudo za ustanovitev medicinske fakultete. Znana je tudi pobuda za ustanovitev javne univerze v Novem mestu. 

Novomeški župan mag. Gregor Macedoni se je na slovesnosti ob 130. letnici Splošne bolnišnice Novo mesto srečal tudi s predsednikom vlade Robertom Golobom. Mu je ta obljubil, da bodo v vladi pohiteli in pomagali Dolenjski?

Preverili smo in občini poslali več vprašanj. Preverite.

Ali imate informacije, v kateri fazi je reševanje romske problematike glede na to, da je vlada zavrnila predloge sprememb 4 zakonov, kot so jih s podpisi cca 31.000 državljanov predlagali župani 11 občin JV Slovenije, in obljubila, da bo do konca leta 2023 pripravila svoje rešitve?

Država nima posluha za romsko problematiko. Vlada svojih predlogov in rešitev ni pripravila, trenutno se razen manjših usklajevanj ne odvija nič, kar bi lahko privedlo do pomembnejših sprememb na ravni zakonodaje in izboljšanja razmer. Župani v okviru nadaljnjih prizadevanj za reševanje problematike otrok iz težavnih socialnih okolij in zaradi nujno potrebnih sistemskih rešitev razmišljajo o poskusu s posameznimi predlogi sprememb.

Vodstvo občine se je na temo reševanja romske problematike srečalo tudi s predsednico države Natašo Pirc Musar. Kakšne so bile tu zaveze in ali se kaj premika?

Na srečanju s predsednico države so župani občin Novo mesto, Ribnica in Črnomelj govorili o socialni problematiki, s katero se srečujejo v svojih občinah ter širši regiji. Predvsem so izpostavili nezmožnost državne ravni, da pristopi k sistemskim rešitvam po zavrnitvi predloga sprememb 4 zakonov v DZ oktobra lani. Predsednica se je strinjala, da je treba nekatera najbolj pereča vprašanja odločno in učinkovito nasloviti. Zato v uradu predsednice junija pripravljajo sestanek, na katerega bodo poleg županov izpostavljenih območij povabljeni še predstavniki ključnih državnih ustanov, ki jih predstavljena problematika zadeva.

Marca 2023 je občina s podporo ostalih vladi poslala pobudo za ustanovitev medicinske fakultete v Novem mestu. Ali ste prejeli odgovor in če ste, kakšen je ta?

Prejeli smo odgovor ministrstva, ki je junija 2023 pojasnilo, da v luči dolgoročnega zagotavljanja kadra podpira povečevanje števila vpisnih mest na študij medicine, vendar zaenkrat na obstoječih medicinskih fakultetah, tudi z vključevanjem učnih kapacitet izven obeh univerzitetnih kliničnih centrov. Zapisali so, da je o predlogih za vzpostavitev novih študijskih programov medicine v okviru drugih visokošolskih zavodov potreben tehtnejši razmislek, kot glavno vodilo pri odločanju o vzpostavitvi novih študijskih programov medicine pa izpostavili zagotavljanje kakovostnega pedagoškega in znanstvenoraziskovalnega dela, predvsem kakovostni profesorski kader in zagotovitev kakovostnega praktičnega pouka študentov medicine v okviru učnih zavodov (klinične vaje oziroma klinična praksa). Po mnenju ministrstva bi bilo smiselno pristopiti k razgovoru o vzpostavitvi novega študijskega programa šele takrat, ko bi bilo zagotovljeno vse zgoraj navedeno.

Kako je s potekom 3. razvojne osi, hitre ceste Novo mesto-vzhod do Osredka? Kakšne informacije imate tu?

DARS je lani poleti v ponovljenem postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za izgradnjo odseka 3. razvojne osi med avtocestnim priključkom Novo mesto–vzhod in Osredkom uspešno pridobil gradbeno dovoljenje, na kar pa je civilna iniciativa ponovno vložila tožbo. Zaradi vložene tožbe zoper vnovič pridobljeno gradbeno dovoljenje so nadaljnji koraki Darsa znova v rokah upravnega sodišča.

Kaj se dogaja z ustanovitvijo javne univerze v Novem mestu?

V JV Sloveniji, kjer se ponašamo z uspešnim (predvsem izvozno usmerjenim) gospodarstvom, verjamemo, da se skupnost gradi od spodaj navzgor, da si naša podjetja zaslužijo bistveno izdatnejšo državno podporo znanstveno-raziskovalne dejavnosti in da je decentralizacija te dejavnosti eden ključnih predpogojev za skladnejši razvoj države.

Večjih premikov za ustanovitev javne univerze trenutno ni, v lokalni skupnosti in regiji smo razvoj znanstvene in raziskovalne dejavnosti jasno opredelili kot strateško prioriteto izjemnega pomena, zato od države pričakujemo nadaljevanje začetih procesov za ustanovitev javne univerze s sedežem v Novem mestu. Na kaj še vodstvo občine čaka odgovore?

Župan mag. Gregor Macedoni se je na slovesnosti ob 130-letnici Splošne bolnišnice Novo mesto srečal s predsednikom vlade RS. Ali sta se pogovarjala o navedenih vprašanjih? Ali je premier kaj obljubil v smeri reševanja navedenega?

Pogovori na dogodku so bili neformalne narave. Župan je predsedniku med drugim izpostavil tudi ključne izzive regije.

Ali je še kaj takšnega, na kar čakate odgovore vladajočih?

V prvi vrsti so to odgovori glede izvedbe postopkov za rešitev prometne problematike (poleg 3. razvojne osi jug še novomeška zahodna obvoznica, Šmihelska obvoznica in rekonstrukcija Šentjernejske ceste) ter pereče romske problematike. So pa tudi številni drugi sistemski izzivi na področju ureditve plač javnih uslužbencev, zagotavljanja ustreznih financiranja občin, prenašanja nalog na lokalno skupnost brez zagotovljenih finančnih virov ipd.

Vida Stare