Ekosistemi v lasti hrvaškega podjetja za nego telesa

Tako so 21. julija 2017 goreli odpadki v Zalogu. še danes nihče ne ve, kaj je gorelo. (vir: MD)

Podjetje Ekosistemi iz Celja s poslovno enoto v Zalogu, občina Straža, je že julija prešlo v last hrvaškega mikro podjetja Linux tehno z dejavnostjo nega in vzdrževanje telesa, direktor in lastnik je Boštjan Zajc. Iz spletnih podatkov je tudi razvidno, da so uvrščeni na seznam neplačnikov. Podjetje Ekosistemi so brez direktorja in so na poti v stečaj. Odpadki ostajajo v Zalogu, odstranitev bomo plačali davkoplačevalci.

Vse to so na ministrstvu za okolje in prostor vedeli in niso nič naredili. Novemu ministru Juretu Lebnu se Ekosistemi ne zdijo problem, na predstavitvi je to problematiko bežno omenil dvakrat, vidno je, da se s tem ni seznanil ali pa se ni želel seznaniti.

Stanje na pogorišču odpadkov podjetja Ekosistemi v Zalogu je po več kot enem letu od požara skoraj nespremenjeno. Ministrstvo za okolje, ki ga je do 13. septembra 2018 vodila Irena Majcen, ministrica iz stranke DeSUS, je pri tem zanemarilo svojo vlogo in ni ničesar naredilo za hitro sanacijo nastalega stanja. Ni povzelo hitrih ukrepov in je lastniku Ekosistemov dopustilo, da stvari ni uredil.

Tako je ugotovila v zadnjem sporočilu Stražanom Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic. Zapisala je še, da je »kršena pravica do zdravega življenjskega okolja«, ki je določena v 72. členu Ustave Republike Slovenije.

Ekosistemi so trenutno celo brez direktorja, spremenilo se je tudi lastništvo. Tomislav Kovačič ni več lastnik, Gregor Kovačič pa ni več direktor.

Od 12. julija 2018 je njihov lastnik podjetje Linux tehno, d. o. o., za trgovinu i usluge, iz Dankovečke 5 v Zagrebu. Nov lastnik direktorja podjetja Ekosistemi ni imenoval.

Ekosistemi so imeli lani 1,6 milijona evrov prihodkov in 1,9 milijona evrov izgube. Ob tem so imeli 2,16 milijona evrov neplačanih obveznosti. Premoženje pa so že pred tem na zelo dvomljiv način večinoma prenesli na t. i. prijateljsko podjetje CEP iz Celja.

Po lanskem požaru je lastnik Tomislav Kovačič, ki je blizu Ireni Majcen, obljubljal, da bo podjetje povrnilo gmotno škodo vsem prizadetim v požaru, območje pa bodo sanirali že do konca lanskega leta.

Da bo vse sanirano in poplačano, sta po lanskem obisku Zaloga v občini Straža obljubljala tudi Miro Cerar in Irena Majcen. Nič od tega se ni zgodilo.

Iz zdajšnjega dopisa Varuha človekovih pravic je celo razvidno, da jim je ministrstvo za okolje na njihovo poizvedovanje, kako se stvari rešujejo v Zalogu, odgovorilo, »da do bistvenega napredka ni prišlo«. V uradu varuha so ministrstvo julija še enkrat pozvali, naj jim podajo celovito informacijo o napredku pri razreševanju nastale situacije. Ministrstvo pa jim je v odgovoru posredovalo zgolj poročilo o stanju inšpekcijskih postopkov Inšpektorata RS za okolje in prostor zoper podjetje Ekosistemi. Z aktivnostmi ministrstva pa jih niso seznanili.

Iz poročila inšpektorata pa v delu, ki se nanaša na odstranitev odpadkov s pogorišča, izhaja, da je Inšpektorat prejel informativno ponudbo za odstranitev odpadkov. Zaradi visokega zneska za takšno izvršbo bi bil Inšpektorat dolžan izvesti še postopek javnega naročila.

Na ministrstvu so varuhinji zapisali, da v letu 2018 tako ni realno pričakovati, da bi lahko Inšpektorat pričel z izvršbo po drugi osebi (da bi naročil odvoz odpadkov in sanacijo, nato pa to zaračunal podjetju), če Ekosistemi sami še vedno ne bodo odstranili odpadkov.

Iz urada varuha so zapisali, da ukrepi ministrstva in njegovih organov (inšpektorata) niso učinkoviti, preševanju te okoljske problematike pa pogrešajo »proaktivno vlogo ministrstva ter hitre ukrepe za sanacijo nastalega stanja«.

Dopis varuha je na Twitterju objavil dr. Anton Olaj, nekdanji direktor Policijske uprave Novo mesto, in pri tem zapisal: »Nemoč ali kaj drugega Vlade RS v reševanju zadeve Ekosistemi?« Dodal je, da je varuhinja ugotovila kršenje ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja, stanje na pogorišču v Zalogu pri Novem mestu pa je tudi po enem letu skoraj nespremenjeno.«

In kaj pravi novi minister za okolje?

Irena Majcen in Jure Leben ob predaji poslov.

Prejšnji teden je vodenje ministrstva prevzel Jure Leben iz stranke SMC, ki jo vodi Miro Cerar. Leben je bil pred tem državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo, kjer je poskrbel predvsem za to, da bo izgradnja t. i. zlatega drugega železniškega tira na relaciji Divača – Koper stekla nemoteno po njihovih načrtih. Pri tem bo 28 km enotirne proge stalo okoli 1,4 milijarde evrov, kilometer bo 3-krat dražji od primerljivih gradenj v drugih evropskih državah.

Leben je bil zdaj nagrajen z mestom ministra. V času večurne predstavitve pred poslanci državnega zbora je Ekosisteme omenil le dvakrat, in sicer:

  • »En lep primer je lahko Kemis, ki je po mojih informacijah iz medijev inšpekcijsko poročilo zaključilo, da ukrepi iz okoljevarstvenega soglasja niso bili izvedeni, ali po drugi strani novomeški Ekosistemi, kjer se bi lahko že po drugi osebi naredila sanacija in bi potem to država izvajala in poračunala z lastnikom samega podjetja.«
  • »Imamo izzive Ekosistemi.«

Že iz tega je razvidno, da Leben pojma nima, kaj se dogaja v Zalogu niti se o tem ni dal podučiti. Edino, kar je vedel je to, da bi sanacijo pogorišča, tj. odvoz odpadkov, lahko naročil inšpektorat, kar bi plačali vsi davkoplačevalci. Zmotno pa je navajal, da bo »država to poračunala z lastnikom samega podjetja«. Ni vedel niti tega, da tega lastnika ni več in da je podjetje Ekosistemi na poti v stečaj.

Dodajmo, da je odhajajoča Irena Majcen ob odhodu povedala, da odhaja na delo v upravno enoto v Slovenski Bistrici, kjer je bila zaposlena že pred tem. Iz Slovenske Bistrice pa je tudi Tomislav Kovačič.

J. M.