Ekosistemi: Nemogoča aroganca vladnih služb, na občini pa tudi ne udarijo po mizi

Po požaru v podjetju Ekosistemi v Zalogu, 20. 7. 2017.

Požar na območju podjetja Ekosistemi, podjetju za zbiranje in predelavo odpadkov, v Zalogu je bil 20. julija 2017. Bil je izjemnih razsežnosti, v Zalog sta kmalu prihitela tako ministrica za okolje in prostor Irena Majcen kot vladni predsednik Miro Cerar. Obljubljali so veliko, sedem mesecev po požaru se kaže, da je šlo predvsem za prazen nič. Sanacija odlagališča poteka prepočasi oziroma sploh ne poteka, kar je v preteklih dneh za naš portal potrdil tudi straški župan Dušan Krštinc.

Agencija RS za okolje (Arso) je odločbo, s katero je podjetju Ekosistemi odvzela okoljevarstveno dovoljenje, izdala šele dobre tri mesece po požaru, 27. oktobra 2017. Ekosistemi so se na odvzem pritožili, o pritožbi je odločalo ministrstvo za okolje in prostor. Ekosistemi so imeli čas za pritožbo 30 dni in ministrstvo je to prejelo 28. novembra 2017. Nato so iz ministrstva sporočili, da bodo pritožbo rešili v zakonitem času, in sicer v roku dveh mesecev. Nato so z ministrstva na naše vprašanje 22. januarja letos odvrnili, da so o pritožbi že odločili, vendar so to poslali Agenciji RS za okolje, da jo vroči podjetju Ekosistemi.

Kako so se na ministrstvu odzvali na pritožbo, kako so je rešili, niso pojasnili, češ da nimajo podatka o tem, ali je ta že vročena podjetju ali ne, zato odločitve ne morejo pojasniti.

Sedem mesecev, stvar je še skoraj na začetku 

Stvari smo raziskovali dalje in vse do danes še nismo prejeli odgovora, ali je Arso odločbo sploh poslal podjetju Ekosistemi, kaj šele, da bi izvedeli, kako so odločili. Tako bo minilo 7 mesecev, ko se še ne ve o odločitvi glede odvzema okoljevarstvenega dovoljenja. Tudi, ko bo to znano, pa to ne bo dokončno, saj se bo podjetje lahko pritožilo še na Upravno sodišče Republike Slovenije in nato izrabilo še vsa ostala pravna sredstva. Do konca je torej še zelo daleč, že začetna ravnanja na Arsu ter ministrstvu za okolje in prostor pa kažejo na zelo nenavadna ravnanja. Nič kaj v korist državljanov.

Poleti lahko pride do samovžiga

Medtem pa sanacija odlagališča poteka prepočasi oziroma sploh ne poteka. Straški župan nam je v preteklih dneh sporočil, da “so trenutno preostanki ožganih odpadkov pokriti z polivinilom, zato obstaja bojazen da bi v poletnih mesecih v primeru visokih temperatur prišlo do samovžiga”.

Nadalje je med prebivalci slišati, da se onesnaževanje nadaljuje, zato smo župana vprašali, ali je občina v stiku z ministrstvom. Povedal je, da ministrstvo opozarjajo, “da izcedne vode še vedno iztekajo na kmetijske površine in naj nemudoma ukrepajo”. Posebej je poudaril, da so o tem ministrstvo že večkrat opozorili.

Hkrati se je občina po požaru obvezala, da bo sprejela spremembe Občinskega prostorskega načrta za Zalog. Na to, kako je s tem, Krštinc odgovarja, da bo občina v naslednjih dneh poslala “nosilcem urejanja prostora v mnenje dopolnjen predlog sprememb prostorskega načrta”. Slednje seveda še ne pomeni, da bo ta kmalu tudi sprejet.

Seja občinskega sveta bo 20. februarja

Občinski svet občine Straža bo zasedal 20. februarja 2018 ob 17. uri. Na dnevnem redu imajo tudi točko Poročanje o aktivnostih po požaru na lokaciji bivše opekarne v Zalogu, kjer pa bo šlo zgolj za seznanitev s stanjem, za poročanje. Na sejo niso povabili nikogar iz vladnih služb, okoljskega ministrstva, Arsa ali podjetja Ekosistemi. V načrtu pa imajo sprejem dveh sklepov, in sicer, da s strani državnih organov še vedno ni prave odzivnosti v zvezi z sanacijo posledic požara na območju nekdanje opekarne Zalog in da kljub večkratnemu pozivanju še vedno ni ustanovljena Komisija za nadzor nad ustreznostjo izvajanja posledic požara v Ekosistemih.

Vse to pa je glede na tolikšno aroganco ministrstva in ostalih vladnih služb bistveno premalo, da bi stvari res lahko pospešili.

J. M.