Ekosistemi nameravajo nadaljevati – tudi pod šotori

Agencija RS za okolje (Arso) je v petek, 25. 8. 2017, izdala sklep, po katerem mora podjetje Ekosistemi z naslovom v Celju, za obdelavo odpadkov na dveh napravah v Zalogu izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Gregor Kovačič je še vedno direktor podjetja, čeprav je neposredno po požaru javno izjavljal, da to ni več. Dnevno lahko “predelajo” 564 ton odpadkov.

Kovačič je zdaj v imenu podjetja Ekosistemi na Arso posredoval zahtevo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Prvo zahtevo je dal sicer že 20. junija 2017. Očitno so že takrat želel doseči spremembo dovoljenja. Nato pa je 21. avgusta 2017, mesec dni po požaru, ki je bil 20. julija, zahtevo z dne 20. junija še dopolnil. Priložil je seznam odpadkov, ki se bodo obdelovali na napravi 1 in 2, seznam objektov in prikaz njihove lokacije, seznam novih parcelnih številk ipd.

Arso je nato ugotovil, da želijo Ekosistemi obdelavo odpadkov izvajati »v pokritih objektih oziroma šotorih« in na dveh linijah. Dnevno je na obeh možno predelati kar 564 ton domnevno nenevarnih odpadkov, obe napravi pa lahko obratujeta po 16 ur dnevno, 6 dni v tednu.

Arso je v daljši obrazložitvi še zapisal, naj Ekosistemi dajo vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja, kar bodo Ekosistemi očitno tudi storili.

O izdanem sklepu je obveščena tudi Občina Straža. Zato smo jih vprašali za njihovo mnenje o tem. Znano je namreč, da krajani Straže, Zaloga in okoliških naselij odločno nasprotujejo, da bi Ekosistemi s takšno dejavnostjo, kot so jo imeli doslej, še naprej delovali v Zalogu.

Ko prejmemo odgovor straškega župana, ga bomo objavili in novico dopolnili.

Sklep Arsa je viden tukaj: www.arso