Dvig minimalne plače in najnižje urne postavke za študentsko delo v 2022

(vir: pixabay.com)

V četrtek, 13. januarja 2022, je bila v Uradnem listu RS objavljena nova višina minimalne plače, ki od 1. januarja 2022 znaša 1074,43 evra bruto. V letu dni se je minimalna plača zvišala za 4,9 odstotka ali za približno 50 evrov mesečno.

Minister Janez Cigler Kralj je pri tem upošteval tako razmere pri zaposlovanju kot v gospodarstvu, hkrati pa se je oprl na razmeroma ugodne makroekonomske napovedi v prihodnjih letih.

Najnižja bruto urna postavka za opravljeno uro začasnih in občasnih del dijakov in študentov po novem znaša 6,17 evra.

Minister je dejal, da “verjame, da je predlagana rešitev skupaj s skorajšnjo davčno razbremenitvijo ustrezna. Višje plače zaslužijo vsi, ki delajo” in ob tem še pozval k čim prejšnjemu sprejetju predlagane dohodninske zakonodaje, kar bo vodilo do višjih neto zneskov vseh delavcev.

”Tudi ta je korak naprej pri blaženju posledic epidemije, ki je bila za marsikoga hud udarec”, je zaključil.

Kot je znano, je vladna koalicija pripravila zakon o spremembah dohodninske zakonodaje, po katerem bi bile neto plače vseh zaposlenih v Sloveniji višje. Spremembe bi bile postopne, v letu 2025 bi vsak zaposleni na leto prejel 1 neto plačo več.

Spremembe pa je tik pred novim letom ob podpori KUL blokirala stranka Levica, ki o tem zahteva referendum.

V EU ima med 21 državami z zakonsko določeno minimalno plačo to plačo višjo kot Slovenija sedem držav.

Področje minimalne plače ureja Zakon o minimalni plači, ki določa pravico do minimalne plače ter način njenega določanja in objave. Skladno z Zakonom o minimalni plači, odločitev o uskladitvi zneska minimalne plače določi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji.

Delavec je upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v Republiki Sloveniji dela poln delovni čas. V primeru krajšega delovnega časa od polnega delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače.

Rast minimalne bruto plače od leta 2010 naprej:

 • od 1. januarja 2022 dalje:                           1074,43 evra
 • od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021: 1024,24 evra
 • od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020:   940,58 evra
 • od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019:   886,63 evra
 • od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018:   842,79 evra
 • od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017:   804,96 evra
 • od 1. januarja 2016 do 31. decembra 2016:   790,73 evra
 • od 1. januarja 2015 do 31. decembra 2015:   790,73 evra
 • od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014:   789,15 evra
 • od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013:   783,66 evra
 • od 1. januarja 2012 do 31. decembra 2012:   763,06 evra
 • od 1. januarja 2011 do 31. decembra 2011:   748,10 evra
 • od 1. marca 2010 do 31. decembra 2010:      734,15 evra

V obdobju od 2010 do 2022 se je minimalna bruto plača v Sloveniji povečala za 340 evrov ali za 46,35 odstotka.

J. M.