Dvig minimalne plače bo poslabšal kreditno sposobnost prebivalstva

Fotografija je simbolična. (vir: arhiv)

Minimalna plača od 1. januarja dalje znaša 1.203,36 evra bruto in je za 129 evrov višja od tiste iz leta 2022. Dvig višine minimalne plače je sicer spodbuden, vendar bo vplival na številne druge dejavnike (dražji vrtci, komunalne storitve, dohodnina itd.), v Združenju bank Slovenije pa opozarjajo, da bo dvig imel tudi izrazito negativne posledice za najem kreditov.

Nova minimalna plača bo veljala od 1. januarja 2023 in bo znašala 878 evrov neto.

V bankah navajajo, da se bo ob uvedbi nove minimalne plače povečal delež zaposlenih z minimalno plačo. Hkrati dodajajo, da morajo banke in hranilnice pri izračunu kreditne sposobnosti posameznika upoštevati dohodke za zadnjih 12 mesecev.

Izpostavili so, da mora potrošniku v skladu s sklepom o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva po plačilu vseh obrokov iz naslova kreditnih pogodb vsak mesec ostati najmanj znesek v višini 76 odstotkov minimalne bruto plače (915,55 evra). Če preživlja družinskega člana ali drugo osebo, mu mora ostati tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja (248,92 evra za vsakega).

“Družine z minimalnimi do povprečnimi slovenskimi prihodki, ki predstavljajo večino vseh oz. 70 odstotkov zaposlenih, imajo zelo nizko kreditno sposobnost. Posameznik, ki prejema minimalno plačo, se tako rekoč v banki oz. hranilnici ne more zadolžiti,” so zapisali v združenju bank in dodali, da se lahko vsak nadaljnji evro dohodka nad minimalno plačo za anuiteto uporabi le 0,50 evra.

Na slabšem vsi, ne samo prejemniki minimalne plače

V časniku Finance pa so naredili izračun, koliko manj posojila bo zaradi dviga minimalne plače dobil povprečni posojilojemalec. Predpostavili so, da je njegova neto plača enaka povprečni oktobrski neto plači in znaša 1317,60 evra. Prejel je še regres v minimalni višini 1074,43 evra, mesečno pa za malico in prevoz prejme še 200 evrov. Posojilojemalec živi v dvostarševski družini in preživlja dva otroka ter nima drugih posojilnih obveznosti.

Njegova kreditna sposobnost pred dvigom minimalne plače je znašala 541 evrov, dvig minimalne plače pa jo je znižal na 444 evrov.

Če bi hotel najeti posojilo za 30 let in z obrestno mero 4,5 odstotka, bi po starem lahko najel 107 tisoč evrov posojila, dvig minimalne plače pa mu je odnesel za 20 tisoč evrov posojila, dobi ga lahko le še okoli 87 tisoč evrov.

Do kdaj še po starem?

Če ste z odobritvijo posojila tik pred zdajci, svetujejo, da pohitite. Banke bodo po starem izračunavale kreditno sposobnost zagotovo še do konca januarja.

Če pa bo podatek o letošnji minimalni plači objavljen po vključno 18. januarju, pa bodo banke pri izračunu kreditne sposobnosti še v februarju lahko uporabljale  znesek minimalne plače iz leta 2022. Kdaj bo objava, zaenkrat ni znano.

Več primerov izračuna kredita si lahko ogledate na povezavi: Združenje bank Slovenije 

M. D.