DSO Metlika: Imenovanje direktorja postaja prava farsa

DSO Metlika

Imenovanje direktorja Doma starejših občanov Metlika postaja prava drama, še bolje, farsa. Politična. V to se je namreč vključila ministrica Anja Kopač Mrak, ki se je po ponedeljku zavila v molk. Z imenovanjem Mojce Stopar Zevnik se že ukvarja Komisija za preprečevanje korupcije, stališče do tega bo morala povedati tudi vlada s predsednikom Mirom Cerarjem na čelu.

Na ponedeljkovi seji Sveta zavoda Doma starejših občanov (DSO) Metlika so člani za direktorico izbrali Mojco Stopar Zevnik. Eden od članov sveta je nato po seji sporočil, da je bila Stopar Zevnikova izbrana po navodilih ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga vodi Anja Kopač Mrak. Sporočilo je bilo, tako član, da bo »ministrstvo dalo soglasje za Mojco Stopar Zevnik«. To pa pomeni, da je ministrica Kopač Mrakova že v naprej odločila o imenovanju direktorice, kar je v nasprotju z zakonom.

Ministrica krši zakon

Zakon namreč določa, da se ministrstvo z izdajo soglasja do izbranega kandidata lahko opredeli šele po predhodnem mnenju lokalne skupnosti (občine). Še pred tem kandidata izbere svet, izbira mora biti nepolitična in strokovna. Ministrstvo, ki je v tem postopku zadnja instanca, pa predhodno ne sme niti vpogledati v dokumentacijo o prijavljenih kandidatih. V primeru Metlike pa se je ministrstvo v postopek vpletlo že pred tem, saj je Dragica Valenčič, predsednica Sveta zavoda DSO Metlika, občino Metlika že 29. januarja 2018 pisno obvestila, da direktor na seji zavoda, ki je bila 27. januarja (razpis je bil 12. januarja), ni bil izbran, saj je ministrstvo »zahtevalo, da jim svet DSO posreduje podatke o prijavljenih kandidatih«.

“Izbrana” kandidatka

Stvari so se nato vlekle vse do ponedeljka, 26. februarja, ko so člani po navodilih ministrstva oziroma ministrice Anje Kopač Mrak, kot je to razkril član sveta, med tremi prijavljenimi kandidatkami »izbrali« Mojco Stopar Zevnik. Slednja naj bi to postala, čeprav po dostopnih podatkih nima niti dneva delovne dobe v socialnem varstvu. Po dostopnih podatkih je bila zaposlena v Petrolu, vendar ne na vodilnih delovnih mestih, kar pomeni, da nima niti vodstvenih izkušenj. Ima pa politične.

Leta 2014 je kandidirala na listi Socialnih demokratov (SD), to je stranke, katere članica je tudi ministrica Anja Kopač Mrak.

Ministrica molči, KPK preiskuje

Ker vsi indici kažejo, da gre za politično vmešavanje in politično kadrovanje, smo za mnenje o tem že v torek vprašali ministrstvo in ministrico, vendar odgovora še nismo prejeli. Obrnili smo se tudi na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), od koder pa so nam sporočili, da so glede tega prijeli prijavo, da preiskava poteka, zato nam do končanja postopka ne morejo ničesar povedati.

Odgovoriti bosta morala tudi vlada in njen predsednik

Po dostopnih podatkih je o vmešavanju ministrice v izbirni postopek imenovanja direktorice DSO Metlika obveščen tudi predsednik vlade Miro Cerar, ki je doslej že večkrat obsodil politično kadrovanje. Vlada, katere članice so SMC, SD in DeSUS, pa bo morala odgovoriti na vprašanje, kakšno je njeno stališče do tega in kako bo ukrepala, da se po socialnih centrih ne bodo imenovale vodstvene osebe po političnih, temveč po strokovnih kriterijih.

SD se v občinskem svetu pri glasovanju o soglasju ne bo izločil

Imenovanje direktorja DSO Metlika tako postaja prava farsa. Ker mora zdaj soglasje dati še Občinski svet občine Metlika, smo nekaj vprašanj poslali tudi metliškemu županu Darku Zevniku. Znano je, da je bil Zevnik prvi na kandidatni listi stranke SD, kjer je kandidirala tudi Mojca Stopar Zevnik. Znano je tudi, da sta slednja zakonca.

Župana smo vprašali, ali se bodo člani SD v občinskem svetu izločili iz glasovanja o soglasju k imenovanju Mojce Stopar Zevnik za direktorico DSO Metlika, saj gre za politično vprašanje in s tem povezano kolizijo interesov. Odgovoril nam je, da »člani občinskega sveta iz vrst SD glasujejo po svoji vesti in ni razloga, da bi se izključevali, še posebej zato, ker je ustanovitelj DSO Metlika država oziroma ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ne pa občina Metlika«. Sam pa kot župan na sejah nima pravice glasovati in se zato iz glasovanja ne more niti izločiti. Vprašali smo ga še, kdaj bo občinski svet odločal o soglasju. Zevnik nam je na to odgovoril, da se bodo o datumu glasovanja odločili ob prejemu poziva, ki ga bodo dobili od Sveta DSO Metlika, »predvidoma pa bo to na redni seji 29. marca 2018«.

Dodajmo, da bi do 29. marca 2018 do tega političnega kadrovanja moralo biti že znano tudi stališče Mira Cerarja in vlade, pa tudi Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Kdo je dal prijavo na KPK, zaenkrat ne vemo.

Kdo se je prijavil na razpis in med kom so izbirali?

Na razpis smo se prijavile tri kandidatke: Ivica Lozar, Mojca Stopar Zevnik in Andreja Draginc.

Ivica Lozar, leta 2000 je na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje Novo mesto diplomirala z naslovom naloge Kakšen naj bo dober prodajalec. Od novembra 2011 je 10,5-odstotna solastnica mikro podjetja L-Šport iz Črnomlja z enim zaposlenim, pred tem je imela status samostojne podjetnice. Drugih podatkov o prijaviteljici javno ni dostopnih.

Mojca Stopar Zevnik, leta 2008 je na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje Novo mesto diplomirala z naslovom naloge Vpliv zamenjave vodstva na organizacijsko klimo v podjetju Petrol. V Petrolu naj bi bila tudi zaposlena (na svojem Facebooku profilu je to zaposlitev označila kot “prejšnjo”), v zadnjem letu pa je predsednica Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Metlika. Drugih podatkov o prijaviteljici javno ni dostopnih, po neuradnih podatkih naj bi bila v Petrolu zaposlena v skladišču.

Andreja Draginc, magistrica managementa v zdravstvu in socialnem varstvu (magistrirala je leta 2013), pred tem je bila diplomirana medicinska sestra (diplomirala je leta 2008 z nalogo Profesionalna in etična odgovornost medicinske sestre). Draginčeva je predavateljica na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto, znanja ima iz zdravstvene nege starostnika in uveljavljanja v zdravstveni negi z znanstveno-raziskovalnim delom. Študente poučuje Zdravstveno nego starostnika z gerontologijo in Integralno nego na domu, bila je tudi mentorica študentom na klinični praksi v DSO. Je avtorica številnih strokovnih in znanstvenih prispevkov in učnega gradiva za študente. Aktivno sodeluje na strokovnih srečanjih in mednarodnih znanstvenih konferencah. Je tudi mentorica številnim študentom pri diplomskih nalogah (prejela je priznanje za mentorstvo najboljše diplome za leto 2016). Ima izkušnje iz organizacije in vodenja službe zdravstvene nege, izkušnje iz vodenja kliničnega usposabljanja, organizacije in izvedbe strokovnih srečanj ob svetovnem dnevu zdravja, iskanja donatorjev in vodenja projektov, pa tudi izkušnje iz opravljanja strokovnih nadzorov na kliničnih oddelkih.

Dodajmo, da je Metka Stopar Zevnik v pomembnem delu metliške javnosti veljala za skorajšnjo direktorico – iz razloga, ker je njen mož Darko Zevnik metliški župan, pa tudi zaradi njene kandidature za občinski svet na listi stranke SD, katere nosilec je bil njen soprog, članica te stranke pa je tudi resorna ministrica Anja Kopač Mrak.

Iz navedenega je razvidno, da Stopar Zevnikova nima vseh potrebnih izkušenj, direktor DSO namreč potrebuje znanja tako iz stroke kot iz managementa, saj mora biti tako strokovni kot poslovni direktor.

Člani Sveta zavoda DSO Metlika so naslednji:

  • Predstavniki države kot ustanoviteljice DSO: Dragica Valenčič (predsednica sveta) in članice: Cvetka Aupič, Nada Krašovec Klančar in Barbara Vraničar
  • Predstavnik občine: Duška Vlašič; Predstavnik zaposlenih: Irena Vrščaj; Predstavnik stanovalcev: Edvard Franc Vivoda.

DSO Metlika od 1. junija 2016 kot vršilka dolžnosti direktorice vodi Jerneja Šterk. Pred njo je DSO Metlika vodila Stanislava Majerle, magistrica ekonomskih in poslovnih ved, ki je lani predčasno odstopila s tega mesta. Stanislava Majerle je imela univerzitetno izobrazbo, diplomirala je z nalogo Zasnova in implementacija sistema kakovosti v Domu starejših občanov Novo mesto. V slednjem je bila tudi dolgo zaposlena. Nato si je pridobila naziv magistrice ekonomskih in poslovnih ved, njeno magistrsko delo ima naslov Možnosti za izboljšanje organizacijske klime s participacijo zaposlenih pri upravljanju. V spletni bazi Cobiss.si pa je navedena tudi kot soavtorica pri treh projektih in enem raziskovalnem poročilu.

J. M.