Državni gozdovi: Leta 2018 izpeljali eno največjih organiziranih tatvin lesa

Fotografija je simbolična. (vir: kočevsko.com)

Na včerajšnji skupni seji dveh parlamentarnih odborov (za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter finance) so poslanci obravnavali problematiko delovanja družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG) s sedežem v Kočevju, ki od lani deluje pod okriljem Slovenskega državnega holdinga (SDH).

Sejo je zahtevala Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zaradi anonimk, v katerih so zaposleni izrazili nezadovoljstvo zaradi razmer v SiDG.

Predlagatelj seje poslanec Tomaž Lisec je uvodoma zahteval obrazložitev glede odpuščanj v SiDG in sprememb v pogodbah o zaposlitvi, govoricah o selitvi sedeža podjetja iz Kočevja ter prodajo hčerinskega podjetja Snežnik. Izpostavil je tudi problematiko velike tatvine lesa iz državnih gozdov in želel poročilo o trenutnem doganju glede kraje lesa. Poslanec je tudi izpostavil, da so bili v SDS zelo negativno presenečeni, ko so slišali, da SiDG podajajo umik zahteve za preiskavo kraje lesa. Lisec je izpostavil, da zavrnitev zadeve s strani tožilstva kaže na težave ne le v državnih gozdovih, temveč tudi v pravosodju. Ne glede na politično pripadnost, tatvine lesa zahtevajo preiskavo in kaznovanje storilcev.
Zlatko Ficko (vir: Twitter)

Iz gradiva za sklic seje je razvidno, da naj bi osumljenci leta 2018, ko je SiDG vodil Zlatko Ficko, izpeljali eno največjih organiziranih tatvin lesa v državnih gozdovih. V obori Smuka – Stari log pri Kočevju, ki naj bi bila zaklenjena, ključ pa so imeli gozdarji in lovci, naj bi osumljenci posekali najmanj 465 kubičnih metrov lesa, od tega najmanj 415 brez dovoljenja. Zlatka Ficka včeraj ni bilo na seji, da bi to pojasnil, čeprav je bil vabljen.

Lisec je opozoril še, da so slovenske železnice v tem trenutku polne lesa, ki potuje preko avstrijskih firm v Romunijo. Ta trend je treba zaustaviti in narediti določene korake, da se vzpodbudi vse v verigi lesnih surovin, da slovenska lesno-predelovovalna industrija ne bo propadla na račun dobičkarjev iz tujine.

V SDS še pričakujejo, da novo vodstvo SiDG skrbi za to, da bodo imeli dobiček in tudi za to, da ne bodo odvažali premoženja izpred nosa. Poslanec Jože Lenart je, npr., opozoril: “Če bomo tako slabo gospodarili z našim gozdom in slovenskim premoženjem, bomo morali na vsaki 2 leti dvigovali davke, da bomo lahko vozili državo naprej.”

Ob koncu razprave so na odborih sprejeli naslednje sklepe:

1.     Poziv Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) za temeljit inšpekcijski nadzor v predmetni kraji gozdno lesnih sortimentov z vidika gozdarske in lovske zakonodaje.

2.     Posebna pozornost Gozdarske inšpekcije glede materialnega toka ukradenega lesa in spoštovanja Uredbe (EU) št. 995/2010.

3.     Poziv Vladi RS, da sproži kazenski in odškodninski postopek zaradi opustitve dolžnega ravnanja v povezavi z umikom zahteve za preiskavo velike tatvine lesa.

4.     Inšpekcijski nadzor reorganizacije SiDG v letu 2023 s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ).

5.     Poziv MDDSZ za temeljit inšpekcijski nadzor procesa odpovedi delovnih razmerij in zakonitosti ponudbe novih pogodb o zaposlitvi.

6.     Redno poročanje MKGP, MDDSZ in Vlade RS o aktivnostih, postopkih in realizaciji sprejetih odločitev Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Državnega zbora RS.

V SDS so ob tem sporočili: “Veseli nas, da so bili vsi naši sklepi glede dogajanja v Slovenskih državnih gozdovih na nujni seji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Odbora za finance soglasno sprejeti.”

Zelo dobro obrazložena zahteva za sklic seje je dostopna na povezavi: dz-rs.si

Včerajšnja skupna seja dveh parlamentarnih odborov.

Magnetogram včerajšnje seje pa na povezavi: Evidenca

K. R.