Državljani imajo velike težave pri plačevanju položnic

Z mesečnimi dohodki težko preživi kar petina vseh državljanov, med evropskimi državami smo glede na težave pri pravočasnem poravnavanju obveznosti v samem vrhu.

(pixabay.com)

V Sloveniji s svojimi mesečnimi dohodki težko preživi kar petina državljanov, nadalje ima težave s preživetjem še tretjina vseh. Z mesečnimi dohodki pa lahko preživi le slaba petina (19 odstotkov) vseh. 

Morebitno plačilo najemnine ali odplačilo hipotekarnih stanovanjskih posojil je veliko breme za skoraj tretjino (32 %) vseh gospodinjstev. Le približno vsako šesto (15 %) pa to z lahkoto odplačuje.

Zaradi finančne stiske s plačilom položnic za najemnino, posojila ali nakupe na obroke zamuja vsako deveto gospodinjstvo. Če vzamemo le najemnino, pa to z zamudo plačuje vsak osmi najemnik (12 % vseh).

Kar 27 % gospodinjstev ima najeta bančna posojila za avto, pohištvo ali počitnice. Pri odplačevanju obrokov zamujajo v 3 % gospodinjstev.

Nadalje ima 19 % gospodinjstev najeta posojila, povezana z nakupi na obroke, kjer so kupili gospodinjske naprave, pohištvo ali kurilno olje. To je skoraj vsako peto gospodinjstvo v državi. Pri tem vsako 20. gospodinjstvo (5 % vseh) te obroke odplačuje z zamudami.

To so zadnje objavljeni statistični podatki (za leto 2019), ki nadalje pokažejo, da si je nepričakovane izdatke v višini 630 evrov lani lahko privoščilo le 63 odstotkov slovenskih gospodinjstev, kar je slabi dve tretjini vseh.

Enotedenske letne počitnice za vse člane gospodinjstva so si lahko privoščili v treh četrtinah gospodinjstev (76 % vseh), v slabi četrtini (24 %) pa ne.

Da stvari v državi za vse res niso rožnate, pokaže tudi podatek, da si v 3 odstotkih gospodinjstev ne morejo zagotoviti niti primerno ogrevanega stanovanja.

Primerjava z ostalimi evropskimi državami nadalje pokaže, da se Slovenija uvršča med države, kjer imajo državljani v primerjavi z ostalimi velike težave pri plačevanju svojih obveznosti.

Zadnje objavljeni podatki Evropskega statističnega urada (Eurostata) namreč pokažejo, da je Slovenija uvrščena na visoko 5. mesto pri težavah pri plačevanju gospodinjstev v zadnjih 12 mesecih. Slabše je samo še v Grčiji, Bolgariji, na Hrvaškem in v Romuniji.

C. R.