Družinskih zdravnikov kronično primanjkuje

(vir: arhiv)

V Sloveniji je veliko pomanjkanje zdravnikov, največji manko je na področju družinske medicine. V zadnjem času pa je vse več podatkov, da državljani ostajajo brez izbranega osebnega zdravnika, drugega pa nimajo na izbiro. 

Preverili smo, kako je s tem v Jugovzhodni Sloveniji, kjer za okrog 145 tisoč prebivalcev deluje 78 družinskih zdravnikov – to je 1 družinski zdravnik na 1859 prebivalcev.

V celoti regiji novo opredeljene sprejema le 8 zdravnikov, vsi na Dolenjskem. V Beli krajini in Kočevsko-ribniškem območju nimajo možnosti dostopa do osebnega zdravnika z družinsko specializacijo.

  • Bela krajina (15 zdravnikov): Noben zdravnik ne sprejema novih.
  • Dolenjska (46 zdravnikov): 8 zdravnikov sprejema novo opredeljene (Novo mesto 5, Trebnje 1, Žužemberk 1, Šentrupert 1)
  • Kočevsko-ribniško (17 zdravnikov): Noben ne sprejema novo opredeljenih.

Stanje po posameznih občinah je naslednje:

– V Beli krajini deluje 15 družinskih zdravnikov, od tega 10 v Črnomlju in 5 v Metliki. Prav noben ne sprejema novo opredeljenih. Velja za občine Črnomelj, Semič in Metlika.

– V Dolenjskih Toplicah in Straži delujejo 3 zdravniki. Noben ne sprejema novih.

– V Novem mestu je 25 družinskih zdravnikov, od tega jih 5 sprejema nove opredeljene, in sicer trije iz Zdravstvenega doma Novo mesto (Roženbergar Fink Tjaša, Kovač Bograf Ana in Mežnar Rok) in dva iz Medicinskega centra Krka (Tavčar Tadeja in Simona Legiša).

– V Trebnjem je 11 družinskih zdravnikov, nove opredeljene sprejema le 1 zdravnica (Špela Jenkole).

– V Žužemberku sta dva družinska zdravnika, 1 sprejema nove paciente (Družinska medicina Žagar).

– V Šmarjeških Toplicah je 1 družinska zdravnica, novih pacientov ne sprejema.

– V Šentrupertu je 1 družinski zdravnik, ki sprejema nove opredeljene (Medicina Mataln).

– V Šentjerneju je 1 družinska zdravnica, novih pacientov ne sprejema.

– V Škocjanu je 1 družinska zdravnica, novih ne sprejema.

– V Mirni Peči je 1 družinska zdravnica, novih ne sprejema.

– V Kočevju je 10 družinskih zdravnikov, novih pacientov ne sprejema nobeden.

– V Ribnici je 5 družinskih zdravnikov, novih pacientov ne sprejema nobeden.

– V Sodražici je 1 družinski zdravnik, novih pacientov ne sprejema.

– V Loškem Potoku je 1 družinski zdravnik, novih opredeljenih ne sprejema.

Z družinskimi zdravniki je še najbolje oskrbljena trebanjsko-mirnska dolina. Katastrofalno stanje pa je v Beli krajini in na Kočevsko-ribniškem območju.

Podatke o zdravnikih lahko preverite na povezavi: Zdravniki – Sledilnik

M. D.