Semič: Dražba za stavbo stare črmošnjiške šole tik pred zdajci

Občina bo stavbo stare osnovne šole v Črmošnjicah prodala na javni dražbi, izklicna cena je 28.350 evrov.

Občina Semič je objavila javno dražbo za prodajo nepremičnine – večstanovanjske stavbe na naslovu Črmošnjice 2, Semič. Gre za t. i. staro šolo v Črmošnjicah nad Semičem, na lepi lokaciji, v kraju pod smučiščem Gače, res pa je, da je stavba zelo stara. Rok za prijavo na javno dražbo je 13. junij 2017, do 10. ure, dražba bo uro pozneje.

V stavbi je 5 stanovanj, v naslednjih izmerah: 2 x po 62,30 kvadratnega metra (eno v pritličju in eno v prvem nadstropju), 75,70 kvadratnega metra (v pritličju), 37,80 kvadratnega metra (v prvem nadstropju) in 48,30 kvadratnega metra (v prvem nadstropju).

Iz dražbenega razglasa je razvidno, da se stanovanja prodajajo skupaj kot celota. Eno od stanovanj (v izmeri 62,30 kvadr. metra v prvem nadstropju je oddano v najem, z najemnikom je sklenjena najemna pogodba za nedoločen čas, dogovorjena je neprofitna najemnina. Najemnik ima tako predkupno pravico na najetem stanovanju. Dražbena cena za to stanovanje je določena pri 6.249,00 evra.

To pomeni, da se v stavbi kot celota prodajajo preostala 4 stanovanja. Če najemnik ne bo uveljavljal predkupne pravice, pa stavba v celoti. Najemnik pa se bo moral bodisi izseliti, bodisi z novim lastnikom skleniti novo najemno pogodbo, vendar pa najemnina ne bo več neprofitna, temveč tržna. Tudi etažna lastnina v stavbi še ni vzpostavljena.

Izklicna cena za celotno stavbo je 28.404,45 evra. Najnižji znesek višanja kupnine bo 500 evrov, kupnino bo treba plačati v 60 dneh.

Javna dražba bo 13. junija 2017, ob 11. uri, v sejni sobi Občine Semič. Vsak dražitelj mora varščino v vrednosti 10 % nepremičnine plačati do torka, 13. 6. 2017, do 10. ure.

C. R.