Dr. Milan Zver: Kako bo Evropska komisija ukrepala glede okolju in zdravju škodljivega kanala C0?

Dr. Milan Zver, evropski poslanec

Evropski poslanec dr. Milan Zver je na Evropsko komisijo naslovil dve prednostni vprašanji, povezani z gradnjo kanala C0.

Iz naslova in vsebine dokumentov, pridobljenih s strani Evropske komisije, je namreč razvidno, da je Evropska komisija vedela, da trasa kanala C0 poteka preko podtalnice ob reki Savi in da ni bilo izvedene javne predstavitve vplivov projekta na okolje, kar je v nasprotju z določbami Direktive št. 2014/52/EU in okoljskimi standardi, ki jih določa evropska zakonodaja.

Vodonosnik napaja 90 % mesta, je kritična infrastruktura in edini vir pitne vode za 300.000 prebivalcev in 150.000 dnevnih obiskovalcev. Kanal C0 ogroža strateško in vojaško varnost Ljubljane. Je na potresni prelomnici in ni grajen po protipotresnih standardih. Ob poplavah v avgustu 2023 je na območju izvedene napeljave prišlo do stika z zajetjem pitne vode. To predstavlja kršenje Direktive št. 114/2008.

Evropsko komisijo je poslanec dr. Milan Zver zato vprašal:
Ali Komisija vestno preverja, da projekti, podprti z evropskimi sredstvi, ne ogrožajo zdravja, strateške varnosti in kritične infrastrukture?
Ali Komisija meni, da izgradnja cevi za fekalne odplake v vodnem zajetju ne predstavlja nevarnosti za zdravje in strateško varnost?
Ali Komisija meni, da ima ekonomska rešitev čiščenja odplak v Medvodah/Vodicah prednost pred zagotavljanjem zdravja in varnosti evropskih državljanov?

Pri drugem poslanskem vprašanju pa je poslanec Evropsko komisijo seznanil o opozorilih strokovnjakov in civilne družbe, da so avgustovske poplave na Slovenskem poškodovale kanal C0 in povzročile njegovo puščanje, da projekt ni izveden v skladu s standardom EN 752:2017, obveznim za gradnjo kanalizacij v EU; da ni bila izvedena celovita ocena potresne varnosti projekta v skladu z zahtevo EU komisije z dne 11. 4. 2017, ter da niso znani certifikati potresne odpornosti vgrajenih cevi in betonske kinete. Prav tako ne gre prezreti opozoril, da ni bila izvedena ocena požarne varnosti in odpornosti projekta kanala C0 na eksplozije ter, da so neznani certifikati požarne in eksplozijske odpornosti vgrajenih cevi.

Kanal C0 je transportni kanalizacijski kanal za okoli 3000 m3 fekalnih in drugih odplak dnevno, ki se gradi nad vodnosnikom, strokovnjaki opozarjajo, da bo ob zastrupitvi Ljubljana ostala brez pitne vode, saj drugih primernih vodnih virov ni. Projektu nasprotuje tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje zaradi izjemnih zdravstvenih tveganj.

Glede na navedena opozorila evropskega poslanca zanima, kdaj bo Evropska komisija preverila skladnost projekta s standardom EN 752:2017 ter zagotovila neodvisno ugotovitev poškodb kanala C0 po poplavah.

M. D.