Dr. dr. Klemen Jaklič: “Večina ustavnih sodnikov vprašanj, o katerih je odločala, ni niti odprla”

Zastava LGBT, kar je kratica, ki zajema lezbijke, geje, biseksualne in transspolne osebe. (vir: Wikipedia)

“Večina ustavnih sodnikov vprašanj, o katerih je odločala, ni niti odprla.” Tako je zadnjo odločitev ustavnega sodišča, da istospolni partnerji lahko sklenejo zakonsko zvezo in posvojijo otroke, komentiral ustavni sodnik dr. dr. Klemen Jaklič in objavil njegovo odklonilno ločeno mnenje.

Ustavno sodišče je odločbo (Odločitev) sprejelo s 6 glasovi proti 3. Za mnoge škandalozno odločitev so podprli: Matej Accetto, Rok Čeferin, Rajko Knez, Špelca Mežnar, Marijan Pavčnik in Katja Šugman Stubbs. Proti so bili sodniki Klemen Jaklič, Rok Svetlič in Marko Šorli.

Šest ustavnih sodnikov je tako odločilo, da je zakonodajna ureditev, ki določa, da lahko zakonsko zvezo skleneta le dve osebi različnega spola in da istospolna partnerja, ki živita v formalni partnerski zvezi, ne moreta skupaj posvojiti otroka, v neskladju z ustavno prepovedjo diskriminacije.

Šest ustavnih sodnikov, znanih kot levičarska provienca, je odločilo, da istospolna partnerja lahko otroka posvojita pod enakimi pogoji kot raznospolna.

Državni zbor RS ima zdaj šest mesecev za odpravo neustavnosti. Minister Luka Mesec je že pohitel in vehementno sporočil, da pripravljajo zakon. Med vladajočimi (Gibanje Svoboda, SD in Levica) pa tekmujejo, kdo bo z lepšimi besedami opisal svojo srečo nad takšno odločitvijo 6 ustavnih sodnikov.

Pritožbi dveh istospolnih parov na zavrnitev sklenitve zakonske zveze in posvojitve otroka

Ustavno sodišče je postopka za oceno ustavnosti spornih zakonskih določb začelo na podlagi ustavnih pritožb dveh istospolnih parov (z območja Upravne enote Ljubljana), ki v upravnih postopkih in pred sodišči nista uspela z zahtevo za sklenitev zakonske zveze oziroma za uvrstitev na seznam kandidatov za skupno posvojitev.

Dr. dr. Klemen Jaklič je v svojem odklonilnem mnenju zapisal:
Dr. dr. Klemen Jaklič, ustavni sodnik (vir: Twitter)

“Obe zadevi (vprašanje zakonske zveze istospolnih parov in vprašanje skupne posvojitve s strani istospolnih parov) sta vsebinsko tesno povezani, zato v obeh pišem eno, skupno ločeno mnenje. Vprašanje, ki je pred nami, je s področja ustavnega prava, ki je področje moje specializacije. Temu vprašanju in razpravam o njem sem budno sledil skozi svojo celotno kariero, predvsem v času mojega akademskega delovanja v tujini. Ne gre za enostavno vprašanje, tudi če bi to tako želel prikazati ta ali oni posameznik ali celo to ali ono najvišje sodišče kakšne države. V resnici gre za eno od znanih zagonetk s področja ustavnega prava, ki jo kot takšno razumemo šele, če in ko jo skušamo razrešiti zgolj z golim razumom in logiko, tj. če pustimo ob strani nevarnost osebne pristranosti oz. stereotipov (bodisi tradicionalnih bodisi modernih), ki na razrešitev vprašanja, če naj bo pravična, ne smejo vplivati.

Ker se večina kolegic in kolegov ni prepustila tovrstni goli logično-razumski argumentaciji, ki edina lahko prepreči nekonsistentnosti in potencialni vdor (zavednih ali nezavednih) stereotipov v odločanje, tako obrazložene odločitve nisem mogel podpreti.

Tradicionalni pristop k tem vprašanjem med drugim temelji na ideji, da je zakonska zveza nekaj posebnega, podeljenega zvezi moškega in ženske, torej zvezi, iz katere se po naravi lahko rodi in v družinskem zavetju vzgaja potomstvo, ki je temelj skupnosti in vir nadaljevanja človeškega življenja ter s tem človeštva kot takega.

Kar pa je sam vir življenja, ima poseben status, uči ta tradicionalni pristop. Od tod posebna podelitev statusa zakonske zveze za skupnost moža in žene, tj. družine, vključno z možnostjo skupnega posvajanja otrok s strani takšnega, posebnega para.

Celotno odklonilno mnenje lahko preberete na povezavi: Dr.-Dr.-Jaklic

Dr. dr. Klemen Jaklič je študij dokončal na dveh prestižnih fakultetah Oxford (Združeno Kraljestvo) in Harvard (ZDA)