Dr. Anton Olaj: “Več mesečno zelo intenzivno delo kaže jasnejše obrise rezultatov”

Delovna skupina za obravnavo romske problematike, ki jo vodi dr. Anton Olaj, državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve, je v tem tednu sprejela nekatere zaključke, na podlagi katerih bodo v sodelovanju s pravniki pristojnih ministrstev do 20. novembra 2020 pripravili predloge sistemskih spremembe, ki bodo nato osnova za poročilo vladi.

Dr. Anton Olaj je tudi zapisal, da je zadovoljen z doseženim, izkazane rešitve pa vplivajo optimizem.

Dr. Anton Olaj, državni sekretar in predsednik Delovne skupine za romsko problematiko (vir: mnz.si)

Na vprašanje Moje Dolenjske, v katero smer bodo predvidoma šli predlogi sistemskih sprememb na področju romske problematike in kaj pričakuje, da bo drugače, nam je dr. Anton Olaj, znan tudi kot nekdanji generalni direktor Policijske uprave Novo mesto, pojasnil naslednje:

“Kot prvo želim povedati, da smo začetno stanje v Delovni skupini, ki ga lahko označim s sintagmo “nič se ne da”, uspešno spremenili v razmišljanje, da “je vse mogoče”. Pri tem so mi v veliki meri pomagali župani, ki so tudi sami najbolj zainteresirani, da pridemo do ustreznih sistemskih sprememb. V nadaljevanju dela pa je bilo zaznati veliko pripravljenost vseh, da prispevajo svoj delež rešitev, pa ne samo v delovni skupini, ampak tudi posameznikov in civilne družbe, za kar jim gre zahvala.

Več mesečno zelo intenzivno delo kaže jasnejše obrise rezultatov, ki so usklajeni na ravni državnih sekretarjev pristojnih ministrstev. So pa rešitve oblikovane predvsem tako, da bodo veljale za vse in ne samo za Rome.

Naj navedem le nekatere.

– Predlagane sistemske spremembe gredo v smeri krepitve zavezanosti staršev za šolanje svojih otrok.

– Neizpolnjevanje teh starševskih dolžnosti bodo imele posledice pri izplačevanju socialnih transferjev.

– Zlorabe socialnih transferjev bodo vplivale na to, da bodo le ti v večji meri izplačevani v funkcionalni obliki.

– Glede večje zaposljivosti in možnosti lažje integracije v družbo se predvideva, da se bo instrument “javnih del” podaljšal iz dveh let za določene skupine ljudi na 4 leta.

– Neupravičeno streljanje v naselju s katerimkoli orožjem bo kaznivo, kar do sedaj v vseh primerih ni bilo.

– Izrekli smo se tudi glede učinkovitih mehanizmov izterjave denarnih kazni in inštituta nadomestnega zapora.

Glede “prepogostega” pogojnega kaznovanja in povratništva trenutno še ni konsenza predloga rešitve, se pa delo v tem segmentu nadaljuje.

Skratka, zasleduje se cilj, da se vladi decembra predlagajo oblikovane sistemske rešitve, ki bodo v prihodnje zajezile ali vsaj opazno omilile “romsko” problematiko in ustvarile pogoje za varnejše življenje v skupnosti. Se pa razume, da bo potrebno sprejete predloge še ustrezno implementirati v določenih predpisih. Nadejam se, vsaj sedaj tako kaže, da obstaja za to dovolj politične volje.”

Seja Delovne skupine za obravnavo romske problematika je v torek, 3. novembra 2020, potekala na daljavo, s pomočjo tehnike:

Priprave na sejo v tem tednu so potekale tudi 15. oktobra, ko je potekal sestanek z županoma (od leve) mag. Gregorjem Macedonijem (Novo mesto), dr. Vladimirjem Prebiličem (Kočevje) in državno sekretarko Matejo Ribič (desno dr. Anton Olaj).

Foto: Dr. Anton Olaj, Twitter

J. M.